Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Chrystus wiary

  Wyrażenie używane na oznaczenie ogromnego rozdźwięku między wnioskami, do jakich dojść można, jeżeli się na Jezusa patrzy z czysto historycznego punktu widzenia, a postawą człowie-ka wierzącego, który przyjmuje Jezusa jako Syna Bożego i Zbawiciela świata.

  Zob. Jezus historyczny, Syn Boży.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia funkcjonalna

  Chrystologia, która skupia się na zbawczej działalności Chrystusa i dzięki temu w bardzo dużym stopniu zbiega się z soteriologią. Z konieczności jednak zakłada ona chrystologię ontologiczną, która się ogniskuje na tym, kim i czym jest sam Chrystus.

  Zob. chrystologia, soteriologia.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzczenie

  Przyjęcie do wspólnoty Kościoła, czego zewnętrznym znakiem jest otrzymanie chrześcijań-skiego imienia. Na Zachodzie dzieje się to podczas udzielania sakramentu chrztu, na Wschodzie natomiast z chrztem połączone jest bierzmowanie i pierwsza Komunia św.

  Zob. chrzest, inicjacja.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia oddolna

  Odmiana chrystologii, której podstawą i źródłem jest przebadanie ludzkich dziejów Chrystusa zwłaszcza tak, jak nam je przedstawiają Ewangelie synoptyczne.

  Zob. Chrystologia “logos-anthropos”, ewangelie synoptyczne, teologia antiocheńska.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzest

  (ogólnosłowiańskie “chrzcić” = “znaczyć krzyżem”; gr. “baptisma” = “zanurzenie”). Podstawo-wy sakrament “odrodzenia”, który sprawia, że człowiek ochrzczony staje się członkiem Kościoła, a przez to jest zdolny do przyjęcia innych sakramentów.

  Ochrzczeni po obmyciu wodą i uświęceniu przez Ducha...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia odgórna

  Odmiana chrystologii, której podstawą i źródłem jest fakt, że Jezus jest odwiecznym Słowem Bożym albo Synem Bożym, który zstąpił na nasz świat (J 1, 14).

  Zob. Chrystologia “logos-sarks”, teologia aleksandryjska.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzest dzieci

  Chodzi o chrzest niemowląt urodzonych w rodzinach chrześcijańskich. Nowy Testament pośrednio wskazuje na praktykę chrztu niemowląt, kiedy opowiada, że całe rodziny przyjmowały wiarę i sakrament chrztu (zob. Dz 10, 1-48; 16, 15, 33; 1 Kor 1, 16). W III wieku św. Cyprian (zm. 258) i Oryge-nes (ok. 185 -...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia “logos - anthropos”

  (gr. “Słowo - Człowiek”). Jest to chrystologia “oddolna”, znamienna dla Teodora z Mopsuestii (ok. 350-428) i dla szkoły antiocheńskiej, a zmierzająca do utrzymania pełnego człowieczeństwa Jezusa Chrystusa.

  Po przyjęciu istnienia dwoistości natur (pełnej ludzkiej natury Chry-stusa i pełnej Jego natury...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cezaropapizm

  Stosowana przez państwo praktyka wkraczania w sprawy kościelne pod pozorem strze-żenia interesów ludzi wierzących. W państwowej religii pogańskiej cesarze rzymscy byli odpowiedzial-nymi za kult najwyższymi pontifikami.

  Po przejściu na chrześcijaństwo wykazywali oni często brak po-szanowania dla...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy Kościoła

  Istotne właściwości Kościoła Chrystusowego: jedność, świętość, katolickość i apostol-skość (Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary). Kiedy Jan Wiklif (ok. 1330-1384) i Jan Hus (ok. 1372-1415) położyli nacisk na “duchową” stronę Kościoła, w roku 1431 dominikanin, kardynał Jan de...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 200

  praca w formacie txt

Do góry