Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Chrzest przez zanurzenie i polanie wodą

  Dawniej bardzo popularny, dzisiaj spotykany tylko u za-chodnich i wschodnich Syryjczyków sposób udzielania chrztu przez trzykrotne polanie wodą kandydata stojącego już w wodzie albo do niej schodzącego.

  Zob. Syryjski Kościół prawosławny.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijanie anonimowi

  Wyrażenie, którym się posługiwał Karl Rahner (1904-1984) na oznaczenie tych, którzy dzięki łasce udzielonej im przez Chrystusa zostali zbawieni, chociaż (nie z własnej winy) nigdy nie byli ochrzczeni i pozostawali poza wspólnotą chrześcijańską (por. LG 16 i GS 16). Rahner wprowadził to wyrażenie i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijanie malabarscy

  Różne ugrupowania chrześcijan obrządku wschodniego mieszkających w Kerala (południowozachodnie Indie). Bardziej znani są oni jako chrześcijanie św. Tomasza, ponieważ nawrócił ich św. Tomasz Apostoł i (jego grób się znajduje w pobliżu Madrasu). Dzieje św. Tomasza z III wieku opisują jego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /3 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzest przez polanie wodą

  Sposób udzielania chrztu przez trzykrotne polanie głowy kandydata wodą. Wprowadzono ten sposób pierwotnie dla ludzi chorych, których nie można było zanurzyć w wodzie; w wieku XIII sposób ten przyjęto na Zachodzie jako zwyczajny przy udzielaniu chrztu.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzest przez zanurzenie

  Zwyczajny sposób udzielania chrztu na Wschodzie prawosławnym i wśród baptystów na Zachodzie. Całe ciało kandydata, a przynajmniej jego głowę, trzykrotnie się całkowicie zanurza w wodzie.

  Zob. Kościoły wschodnie.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzestny

  Wyraz na oznaczenie ojca chrzestnego lub matki chrzestnej. Inaczej mówiąc, jest to człowiek dorosły, który jest świadkiem kandydata do chrztu lub bierzmowania. Prawo kanoniczne postanawia, że podczas obrzędu chrztu powinien być obecny osobiście lub przez pełnomocnika przynajmniej jeden chrzestny, a jeżeli...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia “logos - sarks”

  (gr. “Słowo - Ciało żywe”). Chrystologia “odgórna”, znamienna dla Oryge-nesa (ok. 185 - ok. 254) i św. Cyryla Aleksandryjskiego (zm. 444), ukierunkowana na odwiecznie istnie-jące Słowo Boże, które schodzi na świat. Szkoła aleksandryjska dochodziła zazwyczaj do dobrych wyni-ków, podtrzymując autentyczne...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystofania

  (gr. “objawienie się Pomazańca”) Objawienie się Jezusa jako Bożego Pomazańca albo Me-sjasza. Wydarzyło się to nie tylko podczas chrztu Jezusa w Jordanie (Mt 4, 16-17; Mk 1, 9-11; Łk 3, 21-22) i nie tylko podczas przemienienia Jezusa na Górze Tabor, ale przede wszystkim podczas objawień Pana...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia wzniosła

  W odróżnieniu od chrystologii “obniżonej”, chrystologia wzniosła kładzie nacisk na bóstwo Chrystusa. Tego rozróżnienia nie można mieszać z innym, mianowicie z chrystologią explicite i implicite.

  Zob. chrystologia oddolna, chrystologia odgórna.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia

  (gr. “nauka o Chrystusie”). Teologiczne spojrzenie na Jezusa Chrystusa, wyjaśniające w sposób systematyczny, kim i czym On jest sam w sobie dla tych wszystkich, którzy w Niego wierzą. No-wy Testament zawiera różne chrystologiczne spojrzenia na Chrystusa, nie ujmując ich systematycznie.

  Zob. chrystologia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /391

  praca w formacie txt

Do góry