Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Cierpienie Boga

  Pytanie, czy na widok ludzkiej nędzy Bóg może cierpieć i czy rzeczywiście cierpi, czy też pozostaje “niewzruszony”. Chociaż Bóg w swej Bożej naturze nie może się zmieniać ani cierpieć, Syn Boży, mając ludzką naturę, cierpiał i umarł na krzyżu. Ta przerażająca śmierć wskazuje, że Bóg w pełen...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijaństwo etiopskie

  Kościół w Etiopii został założony przez dwóch syryjskich świętych, Frumencjusza i Edecjusza; kiedy Frumencjusz został wyświęcony na biskupa (ok. 350 roku) przez św. Ata-nazego Wielkiego, Kościół w Etiopii przeszedł pod jurysdykcję patriarchy aleksandryjskiego. Wkrótce chrześcijaństwo stało się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /2 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cmentarz

  (gr. “miejsce snu”). Teren, na którym grzebie się zmarłych. W niektórych krajach ci chrześci-janie, którzy nie należeli do grupy dominującej, często byli (a nawet czasem nadal są) chowani na oddzielnych cmentarzach, lub sektorach cmentarzy.

  Przykładem takiego cmentarza jest “Cmentarz prote-stancki” w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijaństwo koptyjskie

  (arab. “qubti” z gr. “egipski”). Kościół ten powołuje się na tradycję według której został założony przez św. Marka Ewangelistę, którego prawdopodobnie umęczono w Aleksandrii w roku 68.

  Pod koniec II wieku istniał samodzielnie, a po Soborze Chalcedońskim poszedł swoją drogą, utrzymując formę...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cnota

  Nawyk dobrego postępowania, która człowieka uzdalnia do postępowania w sposób właściwy łatwo, z przyjemnością i wytrwale. Przeciwieństwem jej jest wada albo stała skłonność do zła.

  Zob. czystość, etyka, nawyk, personalizm, teologia moralna, wybór zasadniczy.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijaństwo ormiańskie

  Armenia, od 23 września 1991 r. znowu niepodległy kraj (chociaż część jej dawnego terytorium nadal należy do Turcji i Iranu), odwołuje się do tego, że głosili w niej Ewangelię apostołowie: Tadeusz, Bartłomiej, Szymon i Juda. Wprawdzie chrześcijaństwo dotarło do Armenii już pod koniec I wieku...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cnoty kardynalne

  (łac. “wrzeciądz”). Roztropność, umiarkowanie, odwaga i sprawiedliwość, które ra-zem wzięte wspierają całą strukturę życia moralnego.

  Zob. roztropność, sprawiedliwość, teologia moralna, umiarkowanie.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chwała

  Wzniosły majestat i promieniejący blask Boga objawionego w dziejach Izraela, szczególnie w Księdze Wyjścia (Wj 14,4, 17-18; 15, 1-21,) za pośrednictwem natury (Wj 24, 15-17; Ps 104, 31-32) i przez doświadczenia Bożej świętości (Iz 6, 1-7). Sw. Łukasz chwałę Bożą łączy z narodzeniem Jezusa (Łk 2...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chwała Boża

  W Starym Testamencie pełne majestatu promieniowanie objawiającej się Bożej obecności (Wj 33, 18-23). Przez wcielenie chwała Syna Bożego ukazała się już w Jego życiu (J 1, 14), a dopełniła się w Jego śmierci i zmartwychwstaniu (J 17, 1, 4-5). Ludzie - podobnie jak aniołowie - zostali wezwani do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijaństwo

  1. Religia tych, którzy należą do Kościoła i do wspólnot chrześcijańskich.

  2. Wspólna nazwa oznaczająca chrześcijan, kraje chrześcijańskie oraz wpływ kulturalny i religijny religii chrześcijańskiej.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /233

  praca w formacie txt

Do góry