Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Deizm

  (z łac. “Bóg”). Pojemny wyraz stosowany na określenie poglądów wielu angielskich, europejskich i amerykańskich pisarzy XVII oraz XVIII wieku, którzy w różny sposób kładli nacisk na rolę rozumu w religii i odrzucali objawienie, cuda i jakikolwiek wpływ Opatrzności na naturę i na dzieje ludzkie.

  Niektórzy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diabeł

  (gr. “oskarżyciel, kusiciel”). Nazwa używana na oznaczenie Lucyfera lub szatana, przywódcy upadłych aniołów. Aluzje do szatana i jego zwolenników są częste w Piśmie Świętym (np. Mdr 2, 24; Mt 25,41; Łk 10, 18; Jud 6, 9; Ap 12, 9-12; 16, 14).

  Zob. aniołowie, demony.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dekalog

  (gr. “dziesięć słów”). Dziesięcioro przykazań Bożych, w których są krótko sformułowane nasze religijne i moralne obowiązki.

  Ustaliły się dwie ich wersje przekazane przez Wj 20, 1-17 oraz Pwt 5, 6-21. Jezus nie unieważnił dziesięciorga przykazań, ale nawiązując do Pwt 6, 4-5 i Kpł 19, 18...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dary Ducha Świętego

  Sposoby ukazywania się Ducha Bożego w ludziach. Do ich wykazu w hebraj-skim tekście Izajasza 11, 2 (mądrość, rozum, rada, męstwo, wiedza i bojaźń Boża) Septuaginta i Wulgata dodają jeszcze pobożność jako dar siódmy.

  W początkowym zamyśle był to poetycki opis obfitości Bożych błogosławieństw...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czuwanie

  Ograniczanie, lub obywanie się bez snu, aby się modlić, zwłaszcza w wigilię uroczystego święta. Zwyczaj ten korzeniami sięga Kościoła pierwotnego, który, częściowo na podstawie przypowieści Jezusa wzywającej do czujności, oczekiwał, że Chrystus przyjdzie w chwale o północy i z tego względu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Communicatio in sacris

  (łac. “uczestnictwo w sprawach świętych”). Uczestnictwo w sprawowanej litur-gii, zwłaszcza w sakramentach, innego Kościoła niż własny (CIC 1365; CCEO 908, 1440), przez niektórych nazywane “interkomunią”, jeśli odnosi się tylko do współudziału w Eucharystii.

  Ruch ekumeniczny zachęca do dzielenia się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /2 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czystość

  Cnota, która umożliwia ludziom scalenie życia seksualnego z całą swoją osobowością odpowiednio do własnego powołania: dla żyjących w celibacie przez całkowitą wstrzemięźliwość, dla małżonków przez wierność, a dla ludzi samotnych przez panowanie nad sobą.

  Zob. małżeństwo, życie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Concursus Divinus

  (łac. “współdziałanie Boże”). Stale niezbędna współpraca Boga, która uzdalnia stworzenia do podejmowania, kontynuowania i doprowadzenia do końca działalności.

  Ponieważ stworzenia rozumne co jakiś czas popełniaj ą grzechy, stajemy przed zagadnieniem współdziałania Boga w czynno-ściach, które ludzie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czysty poniedziałek

  Poniedziałek, który Grecy nazywają Kathara Deutera, a Rosjanie Czystij Poniedielnik; otwiera on przedwielkanocny, czterdziestodniowy okres postu, zwany “Wielkim” (nazywany tak, ponieważ prawosławni mają również inne okresy postu). Czysty poniedziałek jest dniem świętowania. Grecy zazwyczaj spędzają...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Corpus Iuris Canonici

  (łac. “Zbiór Przepisów Prawa Kanonicznego”). Główny zbiór praw Kościoła katolickiego, dopóki Benedykt XV nie ogłosił Kodeksu Prawa Kanonicznego (Codex Iuris Canonici) w roku 1917. Corpus Iuris Canonici powstawało w sześciu etapach:

  a. Gracjan, dwunastowieczny mnich z Bolonii, uporządkował prawo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 892

  praca w formacie txt

Do góry