Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Doksologia

  (gr. “wysławianie”) Oddawanie chwały Bogu. Psalmy często wysławiają Boga (Ps 8, 66,150), podobnie dzieje się w Nowym Testamencie (Rz 16, 27; 1 Tm 6, 16; 1 P 4, 11; Ap 4, 11; 5,12).

  a. Wczesny Kościół rozwinął formułę, którą nazwano “doksologią subordynacjonistyczną”: “Chwała niech będzie Ojcu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duchowny

  Człowiek, któremu w Kościele powierzono jakiś urząd i związane z nim ściśle określone zo-bowiązania i uprawnienia ponad te, jakimi się cieszą ludzie świeccy, inne jednak niż te, jakie mają zakonnicy (por. CIC 232; CCEO 328). Człowiek świecki staje się duchownym z chwilą otrzymania święceń...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doktor kościoła

  (łac. “uczony”). Tytuł nadawany niektórym świętym za znakomite i prawomyślne na-uczanie. Od wieku VIII na Zachodzie uznano czterech takich doktorów: papieża św. Grzegorza Wielkiego (ok. 540-604), św. Ambrożego z Mediolanu (ok. 330-395), św. Augustyna z Hippony (354-430) i św. Hieronima (ok. 342-420). W...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Didache

  (gr. “nauka, nauczanie”). Utwór pochodzący mniej więcej z końca I wieku, kompilacja wielu źródeł dokonana przez wywodzącego się z kręgów żydowskich autora chrześcijańskiego osiadłego w zachodniej Syrii lub we wschodniej Azji Mniejszej.

  Ukazuje ona drogi prowadzące do życia lub do śmierci, a także...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doktryna

  (łac. “nauka”). Nauczanie Kościoła w wielu jego formach zmierzające nie tylko do przekazania autentycznych prawd wiary, ale także do dostarczenia pokarmu chrześcijańskiemu życiu i ożywieniu kultu.

  Zob. ortodoksja, urząd nauczycielski Kościoła.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diecezja

  (gr. “gospodarowanie, zarząd, administracja”).

  a. Administracyjny podział cesarstwa rzymskiego powstały w wyniku reorganizacji państwa rozpo-czętej przez cesarza Dioklecjana (ok. 245-316; w latach 284-305 cesarz rzymski). Z początkiem V stulecia takich diecezji było w cesarstwie rzymskim piętnaście...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dialog

  (gr. “rozmowa”). Kulturalna dyskusja między osobami o różnych przekonaniach, prowadzona w celu osiągnięcia porozumienia albo przynajmniej zbliżenia poglądów. Sobór Watykański II (1962-1965) zachęca katolików, by prowadzili dialog z całym światem (GS passim), z wyznawcami religii niechrześci-jańskich (AG...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /2 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diaspora

  (gr. “rozproszenie”). Początkowo wyraz ten stosowano do Żydów deportowanych podczas podboju asyryjskiego (722 przed Chr.) i babilońskiego (597 przed Chr.), w końcu jednak zaczął on oznaczać wszystkich Żydów żyjących poza granicami Palestyny (J 7, 25), których w czasach Jezusa w samej Aleksandrii mogło...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diakon

  (gr. “sługa”). Idąc częściowo za przykładem siedmiu mężów wybranych po to, by się troszczyli o materialne potrzeby gminy jerozolimskiej (Dz 6, 1-6), diakonów ustanawiano powszechnie w pierwszych stuleciach Kościoła.

  Później ich znaczenie zmalało na Zachodzie i diakonat stał się po prostu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demiurg

  (gr. “rzemieślnik, artysta”). Imię nadane przez Platona (427-347 przed Chr.) boskiemu budow-niczemu, który ukształtował świat zgodnie z odwiecznymi ideami. Gnostycy sprowadzili demiurga do rzędu niższych bóstw i uczynili go odpowiedzialnym za stworzenie świata materialnego, którym gardzili.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt

Do góry