Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Duchowość

  Systematyczne i rozważne praktykowanie modlitewnego, pobożnego i zgodnego z przepi-sami życia chrześcijańskiego. W praktyce duchowość chrześcijańska zawsze nawoływała do życia asce-tycznego i modlitewnego, w którym kierownictwo duchowe i światło Ducha Świętego ułatwiają rozpo-znanie kierunku, w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzarcha

  (gr. “kierownik”). Państwowy tytuł oznaczający naczelnika prowincji w cesarstwie bizantyńskim. We wschodnim prawie kanonicznym odnosi się do osoby kierującej częścią ludu Bożego (CCEO 984 § 2), która nie stała się jeszcze w pełni eparchią (CCEO 313), czyli diecezją. Na Zachodzie jego od-powiednikiem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziesięcina

  Dziesiąta część plonów, przeznaczona na utrzymanie duchowieństwa i na wsparcie misji Kościoła realizowanej przez szkoły, szpitale, pomoc dla potrzebujących oraz dzieła ewangelizacji.

  W Starym Testamencie wspieranie utrzymania kapłanów i miejsc kultu (zob. Rdz 14, 16-20; Pwt 12, 6. 11. 17) było nakazane...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Donatyzm

  Schizma, która powstała ok. roku 311 z powodu konsekracji biskupiej Cecy liana z Kartaginy dokonanej przez biskupa Feliksa z Aptung, którego oskarżono o zdradę podczas prześladowania szalejącego za panowania cesarza Dioklecjana. Biskupi, którzy się z tą konsekracją nie zgadzali, wybrali na bi-skupa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Disciplina arcani

  (łac. “nakaz zachowania tajemnicy”). We wczesnym Kościele istniała zasada zacho-wywania w tajemnicy wszystkiego, co dotyczyło obrzędów i pouczeń związanych ze sprawami najświęt-szymi. Chodziło o to, aby mieć pewność, że katechumeni i poganie nie będą tych spraw traktowali bez uszanowania.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doskonałość

  Stan tych, którzy są dojrzali, wewnętrznie urobieni, i pozostają bez skazy (Hi 1,1). Kazanie na górze nazywa Boga wzorem naszej doskonałości (Mt 5, 48) i celem, który jest ściśle związany z do-kładnym wypełnieniem prawa miłości (Mk 2, 28-34; Kol 3, 14) oraz stanowi dążenie wypełniające całe nasze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dogmat

  (gr. “opinia, dekret”). Prawda przez Boga objawiona, jako taka podana do wierzenia przez nie-omylny Urząd Nauczycielski Kościoła i z tego powodu wiążąca raz na zawsze dla wszystkich wierzących (DH 3011, 3073-3075; ND 121, 839-840; LG 25).

  Mimo swojej powagi dogmaty nie są ostateczną nor-mą. Ostateczna...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dualizm

  (z łac. “duo = dwa”). Próba interpretacji rzeczywistości, która wyjaśnia wszystko przez przyję-cie istnienia dwóch niezależnych od siebie pierwotnych zasad.

  Przykładem dualizmu filozoficznego jest system kartezjański (Renę Descartes: 1596-1650); filozof ten wyjaśniał wszechświat istnieniem dwóch nie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doketyzm

  (gr. “mniemanie, przypuszczenie, pozór”). Wczesnochrześcijańska herezja, według której Syn Boży był tylko pozornie człowiekiem. Ciało Jego uważano za rzeczywistość niebieską albo za ciało po-dobne tylko do tego, które mają ludzie; uważano nawet, że to Szymon Cyrenejczyk cierpiał zamiast Syna...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duchoburcy

  Sekta powstała pod koniec IV stulecia, która odmawiała Duchowi Świętemu pełni bóstwa. Jej zwolenników zwano także niewłaściwie macedonianami gdyż po śmierci biskupa Macedoniusza z Konstantynopola (zm. ok. 362) dołączyli do niej jego sprzymierzeńcy.

  Sekta ta została potępiona na Soborze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt

Do góry