Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ewangelie dzieciństwa

  Takie pisma apokryficzne, jak Protoewangelia Jakuba i Ewangelia dzieciństwa Tomasza, które wymyślają cuda i inne wiadomości, aby opowiedzieć - często na sposób fantastyczny - dzieje Jezusowego narodzenia i Jego dzieciństwa.

  Te pisma niekanoniczne trzeba odróżnić od tego, co o dzieciństwie Jezusa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eutanazja

  (gr. “łagodna śmierć”). Działanie (lub jego zaniechanie), które zmierza do świadomego spowodowania śmierci pacjenta. Należy go odróżnić od decyzji o zaprzestaniu stosowania nieproporcjonalnie kosztownych i uciążliwych środków przedłużania życia.

  Eutanazja została potępiona jako moralnie nie do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eutychianizm

  Herezja związana z Eutychesem (ok. 378-454), przełożonym dużego klasztoru w Konstyntanopolu. Został on oskarżony o głoszenie nauki, że Chrystus po wcieleniu ma tylko jedną naturę, czyli physis, mianowicie boską; inaczej mówiąc, oskarżono go o poglądy monofizyckie, według których Chrystus nie ma...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewa

  (hebr. “żyjąca”). W dziejach zbawienia pierwsza kobieta, “matka wszystkich żyjących” i żona Adama (Rdz 3, 20; Tb 6, 8), który razem z nią popełnił grzech pierworodny (Rdz 3, 1-7; 2 Kor 11,3; 1 Tm 2, 13-14).

  Zob. Adam, nowa Ewa.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelia

  (gr. “dobra nowina”). Orędzie albo przepowiadanie orędzia o tym, że królestwo Boże już jest (Mk l, 14-15) i że Jezus przez powstanie z martwych skutecznie się nam objawił jako Syn Boży i nasz Pan (Rz 1, 3-4; 1 Kor 15, 1-11).

  Ta dobra nowina przynosi zbawienie każdemu, kto uwierzy (Rz 1, 16), nawiązuje...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euchologion

  (gr. “modlitewnik”). W tradycji bizantyńskiej i koptyjskiej tekst używany przez biskupów, kapłanów i diakonów podczas sprawowania liturgii. Euchologion wielki zawiera liturgie św. Bazylego (ok. 330-379) i św. Jana Chryzostoma (ok. 347-407), liturgię darów uprzednio konsekrowanych oraz bło-gosławieństwa na...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelicy

  Ogólnie rzecz biorąc, protestanci, którzy kładą nacisk na usprawiedliwienie przez wiarę i na najwyższą powagę Pisma Świętego. “Ewangelickim” nazywamy także główny Kościół protestancki w Niemczech; ponadto “ewangelikami” nazywamy tych wyznawców Kościoła anglikańskiego, którzy:

  a. kładą nacisk na...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eulogia

  (gr. “błogosławieństwo, rzecz pobłogosławiona”). W tym drugim znaczeniu wyrazem tym posługujemy się na oznaczenie chleba poświęconego, ale nie konsekrowanego, który rozdzielano wiernym pod koniec sprawowania Eucharystii.

  Praktyka ta na niektórych terenach, gdzie się mówi po francusku, przetrwała w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelie apokryficzne

  Pisma chrześcijańskie, które powstawały w okresie od II do IV wieku, a których celem było uzupełnienie tego, co nam Ewangelie kanoniczne mówią o narodzeniu, życiu, nauczaniu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Wśród Ewangelii apokryficznych wyróżniamy m. in.: Ewangelię Hebrajczyków, Ewangelię Marii...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epikleza

  (gr. “wezwanie”). Ogólnie rzecz biorąc, każde wezwanie skierowane do Boga, aby pobłogosławił lub uświęcił rzecz stworzoną (por. 1 Tm 4, 1-5). W anaforze, czyli kanonie mszalnym, epikleza jest modlitwą z prośbą, żeby Duch Święty albo Logos zstąpił na dary ofiarne i zamienił je w Ciało i Krew...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 422

  praca w formacie txt

Do góry