Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ferendae sententiae

  (łac. “na mocy wyroku, który zostanie ogłoszony”). Kościelna sankcja karna, która moc wiążącą otrzymuje dopiero po jej formalnym nałożeniu przez sędziego kościelnego (zob. CIC 1314, 1318; CCEO 1402).

  Z powodu złożonej natury poszczególnych przypadków i subtelności prawnych większość sankcji w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia religii

  Filozoficzne badanie języka, przekonań, przeżyć i praktyk religijnych. Ta raczej niejasno określona nauka została stworzona przez Davida Hume'a (1 711-1776), Immanuela Kanta (1724-1804), Georga Wilhelma Friedricha Hegla (1770-1831) i innych przedstawicieli Oświecenia, którzy czę-sto pomniejszali znaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fideizm

  (łac. “wiara”). Kierunek charakteryzujący się:

  a. niedocenianiem rozumu w badaniu spraw religijnych,

  b. zbytnim podkreślaniem swobodnego decydowania się na wiarę. W najlepszym razie fideizm słusznie podważa próby naukowego uzasadnienia wiary chrześcijańskiej. W najgorszym razie ukazuje on wiarę jako...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia transcendentalna

  Odmiana tomizmu, stworzona przez jezuitę belgijskiego, Józefa Marćchala (1878-1944) w odpowiedzi na krytyczną filozofię Immanuela Kanta (1724-1804). Od czasów Rene De-scartesa (1596-1650) każdy musiał znać pytanie o podmiot, który pyta o wiedzę i jej szuka, ale jest cał-kowicie świadomy tego, że może...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelie synoptyczne

  (gr. “objęcie wzrokiem”). Ewangelie według św. Mateusza, św. Marka i św. Łukasza, które sobie często ściśle odpowiadają w treści i sposobie wypowiadania się (frazeologia).

  Wyrażenie pochodzi od protestanckiego znawcy Nowego Testamentu, Jakoba Johanna Griesbacha (1745-1812), który te trzy Ewangelie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelizacja

  Przepowiadanie wszystkim narodom (Mt 28, 19-20; Rz 10, 12-18) i kulturom Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie (Mk 1, 1).

  Mocą Ducha Świętego (Dz 1, 8) orędzie ewangeliczne dociera zarówno do chrześcijan wyobcowanych z Kościoła, jak do niechrześcijan (praca misyjna).

  Posłannictwo Boże Kościoła nakłada...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja

  (łac. “rozwój”). Teoria, której twórcą jest Karol Darwin (1809-1882); według niej obecne isto-ty żywe rozwinęły się stopniowo drogą doboru naturalnego z bytów mniej złożonych.

  Niektórzy fundamentaliści błędnie utrzymywali, że teoria rozwoju biologicznego kłóci się z opowiadaniem Księgi Rodzaju o...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ex cathedra

  (łac. “tronu”). Uroczyste i wiążące określenie, dokonane przez papieża na mocy pełni jego władzy apostolskiej jako pasterza i nauczyciela wszystkich chrześcijan (DH 3074-3075; ND 839-840) o prawdach objawionych dotyczących wiary i moralności.

  Zob. ingres, katerda 1, nieomylność, papież, urząd...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ex opere operantis

  (łac. “na podstawie tego, czego dokonał działający”). Usposobienie podmiotu ko-nieczne przed przyjęciem sakramentu, które jednak działa niejako przyczyna, lecz raczej jako warunek pełnej skuteczności łaski Bożej (zob. DH 781, 1451, 1601-1613; ND 1309, 1311-1323, 1410).

  Zob. sakrament.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eunomianizm

  Herezja szerzona przez biskupa Kyzikos, Eunomiusza (zm. ok. 395). Twierdził on, że Bóg jest substancją niezrodzoną, całkowicie prostą i wręcz sprowadzalną do pojęcia niezrodzoności. Syn Boży jest pierwszym bytem stworzonym przez Ojca, a Duch Święty jest stworzony przez Syna.

  Przeciwko tak wyraźnemu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 162

  praca w formacie txt

Do góry