Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Heteronomia

  (gr. “obce prawo”). Wyraz, którego używa się od czasów Immanuela Kanta (1724-1804) na oznaczenie stanu tych ludzi, którzy ani nie są samodzielni, ani samych siebie nie określają, lecz podlegają jakiemuś prawu zewnętrznemu.

  Ponieważ między nami a najwyższym Bożym autorytetem pośredniczy nasza stworzona...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hallel

  (hebr. “chwała”). Nazwa, jaką Żydzi nadają Psalmom 113-118 śpiewanym podczas takich uroczy-stości, jak Pascha (zob. Mt 26, 30), Pięćdziesiątnica i Święto Namiotów (zob. J 7, 2).

  Alleluja (hebr. “Chwała Panu”) to wyraz, który często występuje w tych Psalmach, a którego często używaj ą wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hezychazm

  (gr. “spokojny”). Sposób uprawiania nieustannej modlitwy i prowadzenia życia ascetycznego, charakterystyczny dla chrześcijaństwa wschodniego. Uzdalnia on człowieka prowadzącego taki spo-sób życia do pozostawania w pełnym spokoju skupieniu w Bogu.

  Pod względem inspiracji i ogólnego podejścia początki...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /2 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hebrajczycy

  (pochodzenie wyrazu niepewne). Naród, który pod wodzą Mojżesza wkroczył do ziemi obiecanej Abrahamowi. Sami Hebrajczycy woleli się raczej nazywać Izraelitami albo synami Izraela, imieniem zatem nadanym przez Boga Jakubowi (Rdz 32, 28; 35, 10).

  To przeważnie ludzie obcy nazywali ich Hebrajczykami, czasem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierarchia

  (gr. “święty początek”, “porządek”). Zasada porządkująca wszechświat, aniołów, społecz-ność ludzką i Kościół. Pseudo-Dionizy Areopagita (koniec V/początek VI wieku) upowszechnił pojęcie istnienia hierarchii wśród aniołów. Święcenia kapłańskie powodują, że w Kościele istnieje hierarchia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herezja

  (gr. “wybór”). W Nowym Testamencie ugrupowanie sekciarskie (Dz 5, 17) albo stronnictwo lub opinia prowadząca do rozdarcia (1 Kor 11, 9; Ga 5, 20; 2 P 2, 1).

  Z czasem wyraz “herezja” zaczął oznaczać samowolne i uparte odstępstwo osoby ochrzczonej od prawowiernej nauki wiary (zob. CIC 751, 1364; CCEO...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierarchia prawd

  Zasada interpretowania (nie selekcjonowania!) prawd wiary oparta na tym, jak się one zbliżają do centralnej tajemnicy wiary, mianowicie do objawienia Trójcy Przenajświętszej, które nam przyniósł Chrystus i przez które zostaliśmy zbawieni w Duchu Świętym.

  Ta zasada została jasno sformu-łowana na Soborze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hermeneutyka

  (gr. “dotyczący wyjaśniania” od Hermesa, posłańca bogów). Teoria i praktyka rozumie-nia i interpretowania tekstów, biblijnych lub innych. Hermeneutyka, której zadaniem jest:

  a. ustalanie pierwotnego znaczenia tekstu w powiązaniu z jego historycznymi uwarunkowaniami,

  b. wyrażenie tego znaczenia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hinduizm

  Jedna z głównych religii świata i główna religia na subkontynencie indyjskim. Hinduizm nie został założony przez jednego człowieka w określonym momencie historycznym, nie ma też jasno okre-ślonego zespołu prawd; przyjmuje istnienie wielu bogów, przede wszystkim istnienie Brahmy, który jest stwórcą...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heroiczność cnót

  Praktykowanie cnót chrześcijańskich w stopniu nadzwyczajnym. Znamionami takiego heroizmu są: miłość, pokora i wytrwałość w długotrwałych trudnościach. Przed beatyfikacją i kanoniza-cją trzeba wykazać, że kandydat na ołtarze praktykował cnoty chrześcijańskie w stopniu nieprzeciętnym.

  Wyjątkiem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /783

  praca w formacie txt

Do góry