Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ja i Ty

  Tytuł krótkiej pracy żydowskiego myśliciela religijnego, Martina Bubera (1878-1965). Po raz pierwszy została ona wydana w roku 1923 w Niemczech i wywarła wielki wpływ na późniejszą filozofię i teologię. Buber walczył o wprowadzenie jakościowej różnicy między stosunkiem do rzeczy oraz posługiwaniem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intuicja

  (łac. “uważne oglądanie, przyglądanie się”). Bezpośrednie uchwycenie rzeczywistości umysłem lub zmysłami. Bezpośrednie pojmowanie umysłowe przypisuje się zazwyczaj aniołom, którzy będąc czystymi duchami, nie potrzebują stosować rozumowania, by wyprowadzać wnioski.

  W mniejszym stopniu władza...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jahwe

  (pochodzenie wyrazu niepewne). Imię własne Boga Żydów, równie często określanego jako Elohim (jest to wspólne Semitom imię Boga). Imię “Jahwe” pojawia się w opowiadaniach o stworzeniu i o dziejach patriarchów (zob. Rdz 2, 4; 4, 26; 12, 8; 26, 25).

  Może to być jednak anachronizm, mianowicie może imię...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Irenizm

  (z gr. “pokój”). Pokojowe albo łagodzące podejście do zagadnień związanych z jednością Kościoła, które może prowadzić do prób zacierania rzeczywistych różnic między chrześcijanami albo do upowszechniania porozumienia kosztem prawdy, czyli do zajęcia stanowiska, które zostało słusznie potę-pione...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkwizycja

  (łac. “badanie, śledztwo”). Specjalny kościelny trybunał sądowy, którego zadaniem było śle-dzenie, aresztowanie, sądzenie i karanie heretyków.

  Ten sposób postępowania upowszechnił się za cza-sów Innocentego III (1160-1216), a powstał z przekonania, że herezja powinna być likwidowana, ponie-waż...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inicjacja

  (łac. “wprowadzenie, wtajemniczenie”). Stopniowe wprowadzanie w tajemnice religii. Chrześcijaństwo na początku swego istnienia spotkało się z konkurencją ze strony religii bliskowschodnich, których cechą znamienną była nauka dostępna tylko dla wtajemniczonych oraz kult, w który neofitów wprowadzano...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Humanizm

  (łac. “ludzki”). Prąd kulturalny, który podkreśla wartość rozumu, wolnej woli i godności istot ludzkich, a także ich zdolność do uczenia się i do postępu kulturalnego. Natchnieniem dla renesansowego humanizmu stało się odkrycie kultury klasycznej.

  Jego typowi przedstawiciele, chociaż często...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipostaza

  (gr. “substancja; to, co się znajduje pod czymś innym i jest jego podstawą”). Substancjalna natura albo rzeczywistość, będąca podstawą innej rzeczywistości (por. Hbr 1,3).

  Wyraz ten był źródłem powstawania wielu problemów podczas sporów chrystologicznych i trynitarnych w IV i V stuleciu, kiedy to...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Husyci

  Zwolennicy Jana Husa (ok. 1369-1415), kapłana czeskiego, który był profesorem filozofii i teo-logii na uniwersytecie w Pradze. Zapoznał się on z reformatorskimi ideami Jana Wycliffe'a (ok. 1330-1384) i zaczął je rozpowszechniać.

  Został osądzony i spalony na stosie podczas Soboru w Konstancji (zob. DH 1201...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia

  (gr. “badanie”, “opowiadanie”). Zapisywanie i badanie ważnych wydarzeń z życia ludzkiego na stopniu lokalnym, narodowym, międzynarodowym lub światowym.

  Historycy współcześni, posługujący się starannie dowodami z dostępnej przeszłości, doszli do poznania, w jaki sposób założenia, metody oraz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /2 188

  praca w formacie txt

Do góry