Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Katecheza

  (gr. “nauczanie”). W Kościele pierwotnym albo pouczenie dawane tym, którzy się przygoto-wywali do przyjęcia sakramentu chrztu, albo książki do tego celu używane.

  Obecnie wyrazu tego używa się na oznaczenie pouczenia mającego na celu pogłębienie wiary chrześcijańskiej, nawet jeżeli jest przekazywane...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kantor

  (łac. “śpiewak”). Osoba prowadząca śpiew w synagodze lub kościele. Przed Soborem Watykańskim II (1962-1965) kantorami byli mężczyźni i śpiewali na zmianę z celebransem. Na Wschodzie, gdzie liturgia jest zawsze śpiewana, kantorem jest ktoś z (niższego) duchowieństwa; odgrywa on znaczącą rolę w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katechizm

  Pouczenie dawane kandydatom do sakramentu chrztu, a także książki używane do tych celów. Często wyraz ten oznacza podręczniki zawierające wyjaśnienia podstawowych prawd wiary, pouczenia moralne i modlitwy.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapelan

  (z łac. “capella = mały kościół, kaplica - w odróżnieniu od kościoła parafialnego”).

  Kapłan, który nie jest w zwyczajny sposób zatrudniony przy parafii, ale zapewnia posługę kościelną w siłach zbroj-nych lub w takich instytucjach jak szkoły, szpitale lub więzienia (zob. CIC 564-572).

  Kodeks...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalendarz liturgiczny

  Kalendarz, którym się posługują różne Kościoły chrześcijańskie, żeby odpowiednio pokierować sprawowaniem obrzędów liturgicznych w ciągu tygodnia (przede wszystkim chodzi o niedziele), określić terminy świąt ruchomych (zwłaszcza Wielkanocy i Zesłania Ducha Świętego, które mają daty zmienne), a...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jutrznia

  Starodawna oficjalna modlitwa poranna Kościoła zachodniego, zwana laudes matutinae, czyli “wychwalanie o brzasku”. Wyrażenie “o brzasku” pochodzi stąd, że w klasztorach jutrznię odmawiano wczesnym rankiem; w katedrach te same modlitwy zwano po prostu laudes, czyli “wychwalanie”.

  Z tych dwóch sposobów...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Języki narodowe

  Języki ludowe, którymi się posługuje liturgia. Liturgie zazwyczaj zaczynały od języków miejscowych, chyba że inny język został wprowadzony przez misjonarzy albo przez naród podbijający.

  Dzieje liturgii wskazuj ą jednak stale na głębsze religijne zjawisko, mianowicie na napięcie, jakie istnieje między...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kaddisz lub Qaddis

  (heb. “święty”) Bardzo stara doksologia żydowska, używana w modlitwie codzien-nej w synagodze. Wysławia Imię Boże za Jego wielkość i świętość, zanosi prośby analogiczne do dwóch próśb w Modlitwie Pańskiej, oraz wtóruje słowom z Księgi Ezechiela 38, 23: “Tak okażę się wielkim i świętym, tak...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jom Kippur

  (hebr. “dzień pokuty”). Jedyny obowiązkowy żydowski dzień postu, obchodzony na przełomie września i października (Kpł 16, 1-34; Lb 29, 7-11). Żeby wynagrodzić za grzechy Izraela, w świą-tyni odbywał się drobiazgowy obrządek, który kończył się obarczeniem grzechami narodu kozła ofiarnego i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kadzidło

  Słodko pachnąca żywica, lub wonne korzenie palone na rozżarzonych węglach w kadzielnicy. Pali sieje podczas procesji lub by uczcić ewangeliarz, lekcjonarz, chleb i wino, które będą użyte podczas Eucharystii oraz ciała żywych i zmarłych chrześcijan.

  Kadzidło towarzyszy modlitwom uwielbienia i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /775

  praca w formacie txt

Do góry