Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Katechumenat

  W Kościele pierwotnym okres przygotowania do przyjęcia sakramentu chrztu, którego punktem kulminacyjnym były tak zwane skrutinia, czyli modlitwy mające na celu uwolnienie wybranych od zła spowodowanego przez grzech; odbywały się one w trzecią, czwartą i piątą niedzielę Wielkiego Postu, a rzeczywiste...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapłani

  (śrdw.-łac. “cappelanus = ksiądz zawiadujący kaplicą, ksiądz nadworny”). Członkowie wspólnoty wydzielonej w celu składania ofiar i pośredniczenia między Bogiem a ludźmi podczas sprawowania kultu, jak w Starym Testamencie kapłani wywodzący się z lewitów (Wj 28, 1; 32, 25-29; Kpł 8, 1-9, 24), jak...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /2 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalwinizm

  Odgałęzienie protestantyzmu wywodzące się od nazwiska szwajcarskiego reformatora, Jana Kalwina (1509-1564). W Kościołach protestanckich jego poglądy teologiczne (znamienne przez głoszenie jedności Starego i Nowego Testamentu, przez położenie nacisku na najwyższe zwierzchnictwo Boga, przez przyjęcie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katechumeni

  Ludzie przygotowujący się do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. W Ko-ściele pierwotnym zajmowali oni osobne wyznaczone im miejsca podczas Liturgii Słowa. Diakon uroczy-ście wydawał im rozkaz odejścia ze zgromadzenia przed modlitwą wiernych.

  Zob. liturgia słowa, inicjacja.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapłaństwo

  Udział w funkcji Chrystusa jako proroka, kapłana i króla. Na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania wszyscy wierni uczestniczą w tych funkcjach, a duchowni maj ą w nich szczególny udział na mocy sakramentu święceń (zob. DH 1326; ND 1705; PO 1; AA 10). Dla swej posługi otrzymują szczególne dary dla dobra...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanonik

  W Kościele łacińskim tytuł nadawany często kapłanom, którzy wspomagaj ą grupę duchow-nych w katedrze lub w kościele kolegiackim (por. CIC 503-510).

  Pozostają oni pod bezpośrednią jurys-dykcją miejscowego ordynariusza i są zobowiązani do wspólnego sprawowania pewnych obrzędów liturgicznych, a...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kardynał

  (łac. “zawias”). Tytuł tych, którzy pełnią funkcję bliskich doradców papieskich w kierowaniu całym Kościołem, tworzą Kolegium Kardynalskie, zbierają się razem z papieżem na zwykłe i nadzwy-czajne spotkania zwane “konsystorzami” (z łac. “stać razem”) oraz wybierają papieża (CIC 49-59).

  Początkowo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanonizacja

  Uroczyste i oficjalne stwierdzenie Kościoła, że jeden z jego zmarłych i uprzednio beatyfikowanych członków znajduje się wśród świętych w niebie i że można się do niego publicznie modlić, a także oddawać mu publiczną cześć (por. CIC 1186-1190; CCEO 201 § 2, 884-885, 1057). To orzeczenie jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katakumby

  (gr. być może “w wąwozie” lub “pod grobami”). Starożytne podziemne miejsca pochówku, zawierające nisze wykute w skale (“loculi”).

  Występują w Azji Mniejszej, Włoszech, na Malcie, w Afry-ce Północnej, Paryżu i Trier, a nie tylko w Rzymie (gdzie jest ich ok. czterdziestu). Za czasów św. Dama-zego (papież...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanon Pisma Świętego

  Wykaz ksiąg biblijnych oficjalnie uznanych przez Kościół za natchnione i stanowiące normę jego nauczania i postępowania. Lista ksiąg Starego Testamentu wśród różnych wyznań chrześcijańskich wykazuje dość duże różnice.

  Zob. apokryfy, biblia, nowy testament, stary testament.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /318

  praca w formacie txt

Do góry