Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kwalifikacja teologiczna

  Ocena poszczególnych twierdzeń teologicznych w odniesieniu do prawd objawionych i nauki Kościoła. Jeżeli twierdzenie zawiera siew źródłach objawionych, może być zakwalifikowane jako defide divina (łac. “na podstawie wiary Bożej”).

  Jeżeli zostało uroczyście określone przez Najwyższy Urząd...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzyż

  (z łac. “crux” po przemianach fonetycznych przez staroczeskie “kriż”). Charakterystyczny dla chrześcijan znak, będący świadectwem śmierci Chrystusa dla naszego zbawienia. Św. Paweł posłużył się nim, żeby streścić to, co było istotne w jego orędziu (1 Kor 1, 17-18). Znak krzyża.

  Święto...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kremacja

  (gr. “palenie”). Usunięcie martwych ciał poprzez spalenie. Stary Testament nie tylko, że nie akceptował kremacji, ale nakazywał śmierć przez spalenie za pewne ohydne grzechy (Kpł 20,14; 21,9). Chrześcijaństwo długo sprzeciwiało się zwyczajowi kremacji.

  Obecnie Kościół katolicki zezwala na kremację...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krew Chrystusa

  W nawiązaniu do tego, jak krew rozumiano w Starym Testamencie, Krew Jezusa wyraża i sprawia wyzwolenie ze śmierci do życia (Wj 12, 7. 13. 22-23; l P l, 18-19), oczyszczenie z grze-chów (Kpł 16; Rz 3, 25; Hbr 9, 12-14; 1 J 1, 7; Ap 7, 14) i nowe - oparte na miłości - stosunki z Bogiem (Wj 24, 3-8; Mk 14...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwo Boże

  Podstawowe orędzie Jezusa o ostatecznym królestwie Bożym (Mk 1, 15), o tym zatem Bożym dziele zbawienia, które nadchodzi niejako nagroda za ludzkie czyny, ale jako wyłączny dar Bożej dobroci. Jezus zachęca swoich słuchaczy do tego, by weszli do tego królestwa albo żeby je przyjęli tak, jak dziecko...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krypta

  (gr. “ukryte miejsce”). Podziemne pomieszczenie pod kościołem albo jego ołtarzem, które często zawiera groby męczenników, świętych lub innych osób (na przykład fundatorów lub dobroczyńców tego kościoła).

  Zob. katakumby.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kreacjonizm

  (łac. “stwarzać”).

  1. Nauka głosząca, że każda dusza ludzka jest stworzona bezpośrednio przez Boga (por. DH 3896), a nie -jak się tego domagają traducjoniści - rodzona przez rodziców.

  2. Pojęcie to odnosi się także do skierowanego przeciw ewolucjonizmowi poglądu tych, którzy opowiadania Księgi...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół zachodniosyryjski

  Ten Kościół zwano często (polemicznie) monofizyckim, a także (ze względu na pochodzenie) Kościołem jakobitów, jego wyznawcy jednak wolą siebie samych nazywać Zachodnio-syryjskim Kościołem Prawosławnym. Jest to jedna z czterech głównych gałęzi tradycji syryjskiej, które wszystkie wyrastają z wczesnej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły

  Różne wspólnoty chrześcijańskie, które mogą się między sobą różnić do pewnego stopnia wie-rzeniami, liturgią i przepisami prawnymi, łączą się jednak w jakimś stopniu ze sobą dzięki temu, że mają jednego Pana, jedną wiarę i jeden chrzest (por. Ef 4, 5; AG 19-22, LG 26, a także OE i UR...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół episkopalny

  Nazwa wspólnoty kościelnej, na której czele stoją biskupi, a szczególnie wspólnota w Stanach Zjednoczonych, która zachowuje łączność z arcybiskupem z Canterbury.

  Zob. wspólnota anglikańska.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /239

  praca w formacie txt

Do góry