Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Liturgia eucharystyczna

  Wyrażenie używane na oznaczenie drugiej części Mszy św. następującej po Liturgii Słowa. Polega ona na ofiarowaniu chleba i wina, które się stają Ciałem i Krwią Chrystusa. Sprawowanie tej liturgii uobecnia śmierć ofiarną i zmartwychwstanie Chrystusa, a kończy się uczestniczeniem w ofiarnym Posiłku...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberalizm

  (łac. “wolny, swobodny”). Rozpowszechniony szeroko kierunek w polityce i religii, nawiązujący do Oświecenia w popieraniu wolności i postępu i w przyjmowaniu nowych idei głoszonych przez aktualną wiedzę i kulturę.

  Najlepszym osiągnięciem liberalizmu było trzeźwe spojrzenie na edukację i walka o...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liturgia godzin

  Oficjalne sprawowanie kultu wspólnotowego, który się odbywa w różnych porach dnia lub nocy, a polega na odczytywaniu i słuchaniu fragmentów Pisma Świętego (albo innych źródeł) i wspólnym recytowaniu lub śpiewaniu psalmów albo innych modlitw. Uczestnicy oddają chwałę Bogu, wypełniają kapłańskie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Litania

  (gr. “błaganie, procesja religijna”). Modlitwa w postaci dialogu, podczas której kapłan, diakon lub kantor wypowiada całą serię próśb albo - na Zachodzie - tytułów Jezusa lub imion świętych, a zgro-madzenie odpowiada na to ustalonymi wezwaniami.

  Chrześcijańskie litanie, tkwiące korzeniami w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liturgia słowa

  Pierwsza część Mszy św., składająca się z modlitw wstępnych wspólnoty zebranej w celu sprawowania czynności kultowych oraz z czytań Pisma Świętego, przy czym ostatnie czytanie jest zawsze fragmentem Ewangelii i po nim powinna następować homilia; w niektóre dni po Ewangelii lub homilii odmawia się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Literatura apokaliptyczna

  (gr. “odsłaniający, wyjawiający”). Sposób pisania powszechny od 200 roku przed Chrystusem do roku 100 po Chrystusie, roszczący sobie prawo do ujawniania Bożych tajemnic, a szczególnie wszystkich znaków, jakie poprzedzą (już ustalony) koniec dziejów, zmartwychwstanie zmarłych i sąd ostateczny, który...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Literatura mądrościowa

  Gatunek literacki, który się rozwinął na starożytnym Środkowym Wschodzie (i gdzie indziej) i który w Starym Testamencie jest reprezentowany przez pięć Ksiąg: Hioba, Przysłów, Koheleta (albo Eklezjastesa), Syracha (albo Eklezjastyka) i Mądrości (czasami dodaje się do tej listy Pieśń nad Pieśniami i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Latae sententiae

  (łac. “na mocy wydanego orzeczenia”). Kara kościelna, którą zaciąga człowiek samorzutnie po dokonaniu konkretnego przestępstwa (zob. CIC 1314, 1318). Kodeks z roku 1983 ograniczył ilość takich kar.

  Przykładem takich kar, które istnieją do dzisiaj, jest ekskomunika, w jaką się wpada automatycznie po...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laicyzacja

  (łac. “sprowadzenie do stanu świeckiego”). Procedura prawna, na mocy której duchowny zostaje zwolniony ze swoich obowiązków i wraca do stanu świeckiego. Ta zmiana stanu jest względna, ponieważ nigdy nie można unieważnić ważnie otrzymanych święceń kapłańskich.

  Proces sprowadzenia do stanu świeckiego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laikat

  (gr. “lud”). Wierni, którzy są w pełni włączeni w Kościół przez chrzest, bierzmowanie i Komunię św. (1 P 2, 9-10), ale nie otrzymali święceń wyższych i nie stali się duchownymi.

  Na oznaczenie, że Izrael jest wybranym ludem Bożym, hebrajski Stary Testament posługuje się wyrazem “am”, który to wyraz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 636

  praca w formacie txt

Do góry