Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Łamanie chleba

  Termin zaczerpnięty z życia codziennego na Bliskim Wschodzie, gdzie chleb w kształcie płaskiego placka łatwiej jest ułamać niż ukroić. Ojcowie rodzin żydowskich na początku posiłku łamali chleb i dzielili się nim z obecnymi, odmawiając modlitwę lub śpiewając hymn dziękczynienia - ceremonię tę...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manna

  (gr. “drobne ziarno:). Pokarm, którym za sprawą szczególnej Bożej Opatrzności (Ps 78,24-25) żywili się Żydzi po wyjściu z Egiptu przez lat czterdzieści, zanim weszli do Ziemi Obiecanej (Wj 16, 12-36). Ludową etymologię, zanotowaną w Wj 16, 15, według której wyraz ten pochodzi od pytania Hebrajczyków:...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łaska

  Każdy nie zasłużony dar lub pomoc darmo i z miłości udzielone przez Pana Boga, ale przede wszystkim dar najważniejszy, mianowicie zbawienie w Chrystusie przez wiarę (Rz 3, 21-26; 4, 13-16, 25; Ef 2, 5-8), jest to bowiem łaska, której Bóg chce udzielić wszystkim ludziom (1 Tm 2, 4-6).

  Pełnia łaski...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maranatha

  Wyraz aramejski, występujący w 1 Kor 16, 22. Może mieć dwie postaci: “maranatha” i wtedy oznacza: “O Panie, przyjdź!” i “maranatha” i wtedy znaczy: “Pan przyszedł (i jest wśród nas)”. Najprawdopodobniej chodziło tylko o pierwsze znaczenie (zob. Ap 22, 20).

  Zob. adwent, eschatologia, kyrios...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łaska habitualna

  Wyrażenie, którego używa się na oznaczenie nowego nieustannego życia w Chrystusie spowodowanego przez łaskę (nie stworzoną).

  Często nazywa się ją “łaską uświęcającą”, powoduje ona bowiem stan uświęcenia u samych podstaw, przez działanie Ducha Świętego.

  Odmienna od habitualnej, “łaska...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liturgia świętego Jana Chryzostoma

  Liturgia przypisywana patriarsze Konstantynopola, św. Janowi Chryzostomowi (ok. 347-407).

  Jest to zwyczajna liturgia obrządku bizantyńskiego zastępowana przez liturgię św. Bazylego, tylko 1 stycznia, w niedziele Wielkiego Postu (oprócz Niedzieli Palmowej), w Wielki Czwartek, w Wielką Sobotę, w Wigilię...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liturgia

  (gr. “służba publiczna”). W Nowym Testamencie wyraz ten oznacza działalność kapłańską podczas sprawowania kultu (Łk 1, 23; Hbr 8, 6); w szerszym znaczeniu wyraża on także czynności związane z posługiwaniem chrześcijańskim (Flp 2, 17. 30).

  W chrześcijaństwie bizantyńskim od wieku IX termi-nem tym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lektor

  (łac. “ten, który czyta”). Ten, kto odczytuje Pismo Święte podczas obrzędów kościelnych. Ko-ścioły wschodnie zachowały ten starodawny urząd jako jedno z niższych święceń.

  W roku 1972 po reformie liturgicznej w Kościele katolickim utrzymano jako dwie posługi urząd akolity i lektora. Podczas Mszy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liturgia darów uprzednio konsekrowanych

  Obrzęd liturgiczny, w którym nie ma konsekracji chleba i wina, a podczas Komunii św. rozdziela się Hostie konsekrowane w czasie wcześniejszych Mszy św. Stąd właśnie pochodzi niefortunne określenie: missa praesanctificatorum (“msza darów uprzednio konsekrowanych”).

  W obrządku bizantyńskim taką liturgię...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lex orandi - lex credendi

  (łac. “prawo modlitwy prawem wiary”). Aksjomat, którego pełne brzmienie wygląda tak: Legom credendi lex statuat supplicandi (łac. “o prawie wiary niech stanowi prawo modlitwy błagalnej”), a który pochodzi od św. Prospera z Akwitanii (ok. 390 - ok. 465).

  Jako sekretarz Celestyna I (papieża w latach 422-432)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 229

  praca w formacie txt

Do góry