Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Midrasz

  (hebr. “badanie, rozstrząsanie”). Żydowska metoda egzegetyczna, rozwinięta po powrocie z niewoli babilońskiej. Miała ona na celu podnoszenie na duchu przez wydobywanie z tekstu Biblii skojarzeń i zastosowań idących poza jego znaczenie literalne.

  Żydzi odróżniali dwa rodzaje midraszu: midrasz halachah...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modlitwa

  Określa się ją za Ewagriuszem Pontyjskim (346-399) jako “rozmowę umysłu z Bogiem” albo za św. Janem z Damaszku (ok. 675 - ok. 749) jako “uniesienie umysłu do Boga". Przez umysł nie można tutaj rozumieć tylko władzy rozumu, ponieważ modlitwa zawiera także w sobie naszą ludzką wolę i nasze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistyka

  (gr. “tajemniczy”). Szczególne, głębokie przeżycie zjednoczenia z Bogiem i poznanie rzeczywistości Bożej, darowane zupełnie swobodnie przez Boga.

  Przeżycia mistyczne, którym mogą towarzyszyć zjawiska takie, jak: ekstaza, widzenia i inne podobne fenomeny, zazwyczaj są poprzedzone gruntownym uprawianiem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migne

  Skrócony tytuł na wydawnictwa opublikowane przez Jacques-Paula Migne’a (1800-1875), który po dziewięciu latach pracy na wiejskiej parafii przybył do Paryża i wydał ogromną ilość tekstów teologicznych.

  Głównym jego dziełem było: Patrologiae cursus completus. Złożona z 217 tomów Patrologia Latina (PL)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miszna

  (hebr. “powtórzenie”). Żydowski zbiór traktatów zawierający interpretację i naukę Pisma i Pra-wa. Jest to kompilacja, będąca prawdopodobnie dziełem rabbiego Judy ha-Nasiego (ok. 135 - ok. 220); była ona podstawą zarówno palestyńskiej, jak i babilońskiej wersji Talmudu. Miszna nadal określa, w jaki...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Męka Pana Jezusa

  Cierpienie zakończone śmiercią krzyżową, jakiego się podjął Jezus dla naszego zbawienia (zob 1 P 2, 21 - 25). Wszystkie cztery Ewangelie kończą się szczegółowym opisem Jego Męki (Mt 26-27; Mk 14-15; Łk 22-23; J 18-19). W Niedzielę Palmową czyta się opis męki według jednego z synoptyków, a w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody w teologii

  Logiczne sposoby uprawiania teologii, które się zmieniają odpowiednio do charakterystycznych zagadnień, głównego celu, okoliczności, audytorium, posługiwania się źródłami i kryteriami.

  1. Uczeni północnoamerykańscy i europejscy w sposób znamienny pytając znaczenie, szukaj ą prawdy i wolą uprawianie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /2 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyści

  (gr. “idący drogą”). Odmiana życia chrześcijańskiego, która jako ruch odnowy powstała w Wielkiej Brytanii pod kierownictwem Jana Wesleya (1703-1793) i jego brata, Karola (1707-1788).

  Doprowadził on do ustanowienia w roku 1784 wolnych stowarzyszeń (później Kościołów), niezależnych od episkopalnej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Męczennik

  Człowiek, który z powodu swojej wiary i z miłości do Chrystusa poddaje się cierpieniom i śmierci (LG 50, PG 14). W Ewangelii św. Jana odpowiadający temu wyrazowi termin grecki martyr (gr. “świadek”) oznacza świadectwo dane przez Ojca niebieskiego na korzyść Syna (J 5, 37) oraz świadectwo dane przez...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /2 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda teologiczna

  (gr. “w drodze do”, “pogoń za”). Sposób badania, klasyfikowania i spójnego nauczania doktryny chrześcijańskiej. Tematykę teologia czerpie z Bożego objawienia przekazanego i za-wartego w Piśmie Świętym i Tradycji (DV 24, OT 16). Metoda ta obejmuje:

  a. założenia wykładającego,

  b. posługiwanie się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt

Do góry