Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Modlitwa błagalna

  Prośby skierowane do Boga w naszych własnych potrzebach i w potrzebach innych ludzi. Takie prośby są usprawiedliwione, jeżeli błagamy Boga o to, co się zgadza z Jego wolą i co nam przyniesie rzeczywiste dobro (Rdz 18, 22-33; Mt 6, 9-13; 7, 7-11; Łk 11, 1-13; zob. DH 957-959).

  Zob. modlitwa, wstawiennictwo.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Millenaryzm

  (łac. “tysiąc”). Przekonanie, które się zrodziło pod wpływem pism apokaliptycznych, a oparte zostało na dosłownej interpretacji Apokalipsy św. Jana 20, 1-7, że Chrystus razem ze swoimi świę-tymi będzie królował na ziemi przez tysiąc lat, dopóki ostatecznie nie zwycięży szatana i nie wejdzie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mit

  (gr. “baśń, opowiadanie”). Opowiadanie symboliczne o ostatecznych rzeczywistościach. Przez wyraz “mit” często się rozumie opowiadanie o zmyślonych postaciach, wydarzeniach albo rzeczach.

  Podczas gdy wyraz “logos” oznacza rozumne i prawdziwe wyjaśnienie rzeczywistości i ich przyczyn, ukształto-wany w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miłosierdzie

  Pełna miłości troskliwość Boga o wszystkie stworzenia, a zwłaszcza o ludzi, która nas zachęca do okazywania współczucia innym i do niesienia im ulgi.

  Na oznaczenie miłosierdzia Stary Testament ma trzy wyrazy: hesed (hebr. “dobrotliwość”), czyli wierna życzliwość, która się opiera albo na umowie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mitra

  Wysokie, rozcięte po bokach nakrycie głowy zakładane przez biskupów, kiedy niosą pastorał podczas procesji oraz podczas liturgii, chociaż nigdy podczas samej modlitwy eucharystycznej, lub anafory.

  Ten symbol władzy biskupiej pochodzi z jedenastowiecznego Rzymu. Na Wschodzie mitrę bizantyńską, którą...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miłość

  1. Trzecia cnota teologalna, która zakłada istnienie dwóch pozostałych (wiary i nadziei) i jest źró-dłem życia dla wszystkich cnót. Jej pierwszoplanowym przedmiotem jest Bóg, na drugim miejscu kieruje się ona ku nam samym i ku bliźnim (Pwt 6, 5; J 13, 34; 1 J 4, 7 - 5, 4; 1 Kor 13, 1).

  2. Wolna...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modalizm

  (łac. “sposób, kształt”). Herezja, która tak mocno podkreślała jedyność Boga, że aż twierdziła, że “Ojciec”, “Syn” i “Duch Święty” są tylko rozróżnieniami dokonywanymi przez umysł ludzki i nie są odrębnymi osobami.

  Byłyby to tylko trzy przejawy albo trzy sposoby objawiania się i oddziaływania...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misja kanoniczna

  (łac. “wysłanie na mocy prawa kanonicznego”). Oficjalne uprawnienie do udziału w jakiś sposób w nauczającym, uświęcającym i pasterskim posługiwaniu Kościoła wobec świata.

  Zob. diakon, duchowny, kazanie, mandat, Sobór Laterański IV.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modernizm

  (łac. “nowoczesny”). Ogólny termin, a oznaczający dość rozpowszechniony ruch w teologii katolickiej, który pod koniec XIX i na początku XX wieku powstał w Anglii, Francji i we Włoszech, a także w pewnym stopniu w Niemczech.

  Główni jego przedstawiciele to: Alfred Loisy (1857-1940), Geo-rge Tyrrel...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje kościoła

  Odpowiedź Kościoła na to, że został przez Chrystusa posłany, żeby Jego dzieło kontynuować na całym świecie. Księgi prorockie Starego Testamentu wskazują, w jakim znaczeniu Jerozolima, Naród Wybrany i jego przedstawiciele otrzymali misyjną funkcję zbawiania narodów (zob. Iz 2, 2-5; 42, 6-7; 49, 6...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /2 151

  praca w formacie txt

Do góry