Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Modlitwa eucharystyczna

  Modlitwa, będąca sercem sprawowanej Eucharystii, którą w liturgii rzymskiej nazywa się “kanonem”. Wydaje się, że niektóre jej późniejsze formy są odmianami pierwszej w pełni rozwiniętej Modlitwy Eucharystycznej, znajdującej się w Tradycji apostolskiej (ok. 215), którą się często przypisuje św...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monogamia

  (gr. “jednożeństwo”). Ideał polegający na tym, że zawiera się małżeństwo z jedną tylko oso-bą (zob. Mt 5, 31-32; 19, 1-9; Mk 10, 2-12; Łk 16, 18). Wiele społeczeństw dopuszczało poligamię (gr. “wielożeństwo”), czyli praktykę zawierania związku małżeńskiego z więcej niż jedną kobietą albo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modlitwa pańska

  Modlitwa, często znana pod nazwą Ojcze nasz, której Jezus nauczył swoich uczniów; istnieje w wersji krótszej, prawdopodobnie wcześniejszej (Łk 11, 2-4), oraz dłuższej (Mt 6, 9-13). Pod koniec I wieku Didache nakazuje, aby Modlitwę Pańską (w wersji Mateuszowej) odmawiać trzy razy dziennie (8,2-3).

  W...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monoteizm

  (gr. “jednobóstwo”). Wiara w jednego (i tylko jednego), osobowego, wszechmocnego, wszechwiedzącego i miłującego bez granic Boga, który jest Stwórcą i Panem wszystkich ludzi i wszystkich rzeczy, a mimo to istnieje odrębnie od wszechświata i poza nim.

  Izraelici pierwotnie oddawali cześć tylko jednemu Bogu, a...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Molinizm

  Doktryna rozwinięta przez hiszpańskiego jezuitę, Ludwika Molinę (1 535-1600) o stosunku zachodzącym między wolną wolą, a łaską. Bóg daje łaskę, tak porządkuje okoliczności, żeby wydała ona właściwy owoc i przewiduje nasze przyszłe postępowanie.

  Ponieważ jednak to przewidywanie “zależy” od...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monoteletyzm

  (gr. “jedna wola”). Herezja głosząca, że Chrystusowi, mimo że miał ludzką naturę, brakowało ludzkiej woli i że miał On tylko jedną (boską) wolę. Odkąd Sobór Chalcedoński (451) zaczął na-uczać, że w Chrystusie jest jedna Osoba, ale dwie natury, czyniono wiele wysiłków, by pogodzić z Kościołem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monarchianie

  (gr. “jedna zasada, władza”). Wyraz wymyślony przez Tertuliana (ok. 160 - ok. 220) na określenie herezji, która tak mocno podkreślała jedyność Boga, że odrzucała istnienie prawdziwego Syna Bożego jako odrębnej Osoby.

  Niektórzy monarchianie utrzymywali, że Jezus tylko w tym znaczeniu był Bogiem, że...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Montaniści

  Pełen entuzjazmu ruch odnowy zapoczątkowany przez Montana, nawróconego kapłana po-gańskiego, w drugim wieku we Frygii (obecnie Turcja), który miał wielu zwolenników, nawet Tertuliana (ok. 160 - ok. 220). Montanus przepowiadał koniec świata, a znaków tego końca dopatrywał się w dzia-łalności...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monizm

  (gr. “jeden”). Termin ukuty przez Chrystiana Wolffa (1679-1754) na oznaczenie prób wyja-śniania rzeczywistości przez wykluczenie różnorodności i zróżnicowań (np. między ciałem a duszą albo między światem stworzonym a niewidzialnym Bogiem) i przez sprowadzenie wszystkiego do jednej tylko zasady. W ten...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mormoni

  Jest to “Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dnia Dzisiejszego” założony w roku 1830 w sta-nie Nowy Jork przez Josepha Smitha (1805-1844).

  Księga Mormona, którą Smith - jak twierdził - odkrył przez objawienie, opowiada o proroku Mormonie i o żydowskich uchodźcach w okresie od powstania wieży Babel aż...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt

Do góry