Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Trening umiejętności dla nastolatków

  Głównym celem leczenia w Fazie 1 jest rozwijanie umiejętności behawioralnych. Jednakże nabywanie umiejętności w ramach psychoterapii indywidualnej jest bardzo trudne ze względu na potrzebę interweniowania w sytuacjach kryzysowych oraz zwracania uwagi na inne kwestie. Dlatego lepiej jest się zajmować...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oczekiwania związane z samobójstwem

  Oczekiwania związane z samobójstwem to przekonania pacjentów na temat tego, jakie skutki będzie mieć dla nich samobójstwo lub samouszkodzenie. Nierzadko związane są z pragnieniem ucieczki od braku szczęścia lub z chęcią wyjścia z roli „ciężaru dla innych”, możliwością oderwania się od bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Redukowanie zachowań kolidujących z terapią

  Nastolatki z tendencjami samobójczymi, z zaburzeniem osobowości z pogranicza lub jego cechami, podobnie jak dorośli z taką diagnozą, często doświadczają licznych niepowodzeń w terapii, głównie dlatego, że przedwcześnie ją przerywają (Trautman i in., 1993). Przerwanie terapii, niestosowanie się do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele terapii w fazie poprzedzającej leczenie właściwe: zapoznanie z leczeniem i zaangażowanie w leczenie

  W dialektycznej terapii behawioralnej faza poprzedzająca leczenie ma dwojaki cel. Po pierwsze, pacjent i terapeuta muszą świadomie podjąć decyzję o współpracy. Najczęściej temu tematowi poświęcona jest pierwsza sesja (lub, w razie potrzeby, więcej sesji). Wywiad diagnostyczny, spisanie historii choroby...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Redukowanie zachowań zagrażających życiu

  Wiele nastolatków z zaburzeniem osobowości z pogranicza lub cechami tego zaburzenia często podejmuje próby samobójcze oraz angażuje się w ryzykowne zachowania, które mogą stanowić zagrożenie życia (np. udział w aktach przemocy w ramach działalności gangów, nieprzyjmowanie leków podtrzymujących życie)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /8 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ DIALEKTYCZNĄ TERAPIĘ BEHAWIORALNĄ U NASTOLATKÓW MAJĄCYCH TENDENCJE SAMOBÓJCZE I INNE PROBLEMY PSYCHICZNE

  Większość pozostałych, opracowanych dla nastolatków, rodzajów leczenia o udokumentowanej skuteczności (np. inne formy terapii poznawczo-behawioralnej, terapia interpersonalna) zajmuje się w danym momencie tylko jednym poważnym problemem (np. depresją, wagarowaniem, problemami interpersonalnymi). Tak...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /7 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena standardów opieki

  Przyjęcie na oddział całodobowy osób o tendencjach samobójczych w nagłych przypadkach zostało przeanalizowane jedynie w dwóch pracach; żadna z nich nie potwierdza, by hospitalizacja całodobowa była bardziej korzystna niż pomoc ambulatoryjna (Waterhouse i Platt, 1990; Huey i in., 2004). Jeżeli chodzi o...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIALEKTYCZNA TERAPIA BEHAWIORALNA - FAZY TERAPII, JEJ PIERWSZORZĘDOWE CELE ORAZ STRATEGIE

  Dialektyczna terapia behawioralna wyrosła z zastosowania standardowej terapii behawioralnej z lat siedemdziesiątych XX wieku do osób z tendencjami samobójczymi (Linehan, 1987a, 1987b). Podstawowe założenie leczenia było takie, że osoby, które wolałyby nie żyć, nie mają umiejętności potrzebnych do tego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena klinicznych programów „wychodzących do pacjenta"

  Wyniki badań porównujących zwykłe leczenie z programami „wychodzenia do pacjenta” są różnorakie. Trzy z czterech prac mówią, że kontakt osobisty jest skuteczny w zmniejszaniu liczby powracających samouszkodzeń (van Heeringen i in., 1995; Termansen i Bywater, 1975; Welu, 1977; Chowdhury, Hicks i Kreitman...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dialektyczna konceptualizacja przypadku

  Konceptualizacja przypadku w ramach dialektycznej terapii behawioralnej opiera się na założeniach dialektycznych na różne sposoby. Po pierwsze, dialektyka sugeruje, że zaburzenia psychologiczne najlepiej jest konceptualizować jako dysfunkcje systemowe. Dysfunkcja systemowa charakteryzuje się tym, że: (1)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 070

  praca w formacie txt

Do góry