Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Namaszczenie

  Pomazanie albo polanie olejem osób (albo czasami przedmiotów), żeby zmienić je same oraz ich stosunek do Boga i do wspólnoty.

  W Starym Testamencie jest mowa o tym, że namaszczani są królowie i kapłani, i że dzięki temu zostają oni obdarzeni Duchem Bożym (por. Wj 30, 25-31; 1 Sm 10, 1; Ps 2, 2; Iz 45, 1;...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabożeństwa

  Takie pozaliturgiczne modlitwy i praktyki religijne, jak Droga Krzyżowa albo różaniec, które rozwijają życie wewnętrzne człowieka i pogłębiają jego przekonania religijne.

  Zob. liturgia, modlitwa, różaniec, sakramentale.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Namaszczenie chorych

  Nowa nazwa, która po reformach związanych z Soborem Watykańskim II (SC 73) zastąpiła wyrażenie “Ostatnie namaszczenie”. Jako sakrament nawiązuje ono do nowotestamentalnego posługiwania chorym (por. Mk 6, 13; Jk 5, 13-15) i wyraża solidarność całego Kościoła z ludźmi chorymi, starymi i umierającymi...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadprzyrodzoność

  Wyraz ten został utworzony przez Pseudo-Dionizego Areopagitę (żył ok. 500 r.), a odnosił się do Boga, który jest ponad naszymi kategoriami, naszymi doświadczeniami i ponad naszą naturą.

  Od czasów Średniowiecza wyrazem tym oznaczano dar, jaki Bóg czyni dla nas z samego siebie, kiedy to w życiu łaski...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naśladowanie Chrystusa

  Ideał i praktyka dążenia za Chrystusem, jaką znaj dujemy w najstarszym doku-mencie chrześcijańskim (1 Tes 1, 6); w listach św. Pawła łączy się ono z naśladowaniem samego apostoła (1 Kor 4, 16; 11, 1; 2 Tes 3, 7).

  Dla św. Pawła naśladowanie Chrystusa oznacza wyzwolenie z grzechu i zaparcie się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Msza

  (może z łac. “dimissio = rozesłanie”). Wyraz powszechnie używany w Kościele łacińskim, gdzie zwyczajną formułę “rozesłania” zgromadzenia pod koniec liturgii eucharystycznej było wezwanie: “Ite, missa est”) łac. “Idźcie, Msza się skończyła”).

  Zob. eucharystia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monoenergizm

  (gr. Jedno działanie”). Powstała w VII wieku próba pogodzenia “monofizytów” z nauką przyj etą przez Sobór Chalcedoński (451) i rozwiniętą przez Sobór Konstantynopolitański II (553).

  Zgodnie z ugodową formułą monoenergizmu, przedstawioną w roku 633 przez patriarchę Cyrusa z Aleksandrii i popartą przez...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modlitwa Jezusa

  Powszechnie znana na Wschodzie modlitwa, która polega na powtarzaniu imienia Jezus połączonego z krótkim sformułowaniem: “Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną”. Różne są odmiany tej modlitwy, niektóre z nich zawierają wywodzący się z Rosji dodatek: “Nade mną grzesznikiem”. “Modlitwa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motu proprio

  (łac. “z własnej woli, spontanicznie”). Osobisty list napisany przez papieża do całego Kościoła, do Kościoła miejscowego albo do jakiejś szczególnej grupy wiernych. Po utworzeniu komisji, której zadaniem było przygotowanie Soboru Watykańskiego II, Jan XXIII wysłał takie motu proprio (AAS 52 [1962]...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monofizytyzm

  (gr. Jedna natura”). Poglądy heretyckie przypisywane tym, którzy odmówili przyjęcia nauki Soboru Chalcedońskiego (451), że w Chrystusie są “dwie natury w jednej Osobie” (DH 300-303; ND 613-616) i oderwali się od patriarchatów konstantynopolitańskiego i rzymskiego.

  Żadna ze stron jednak nie broniła...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 386

  praca w formacie txt

Do góry