Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Nowa prawowierność

  Ruch zrodzony po pierwszej wojnie światowej, którego natchnieniem był Karl Barth (1886-1968), a który na różny sposób rozwijali tacy teologowie, jak: Emil Brunner (1889-1966), Reinhold Niebuhr (1892-1971) i Helmut Richard Niebuhr(1894-1962).

  Niezadowoleni z optymistycznego humanizmu głoszonego przez...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewrażliwość

  Wyraz używany przez stoików na oznaczenie braku cierpienia i wolności od wzruszeń; posługiwali się nim czasami Ojcowie Kościoła, żeby wskazać na pogodę ducha, jaka powstaje wskutek stopniowego wyzwalania się z przywiązań do zła i z pogłębienia zjednoczenia z Bogiem.

  Zob. asceza, hezychazm...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominalizm

  (łac. “imię, nazwa”). Filozofia średniowieczna głosząca, że nazwy (łac. nomina) nadawane rzeczom, chociaż bywają przydatne w ich klasyfikowaniu, nie opisują we właściwy sposób rzeczywistości.

  Każda substancja jest nieodwracalnie indywidualna; nie ma natur wspólnych, a tak zwane powszech-niki...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewymowność Boga

  Bóg jest w sposób niewypowiedziany tajemniczy i - mimo że ma swe Boże imiona jest ostatecznie Istotą nie do nazwania (Wj 3, 14; J 1, 18; 1 Tm 1, 17; Rz 11, 33-36).

  Chociaż znany, Bóg pozostaje bytem, którego się nie da opisać, a jeżeli już, to tylko negatywnie (zob. DH 800, 3001; ND 19, 327). Jeżeli...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niezawodność

  Dar, jakim Chrystus obdarzył swój Kościół; dzięki niemu będzie on trwał do końca świa-ta (zob. Mt 16, 18; 28, 18-20; J 14, 16-17).

  Wskutek obecności zmartwychwstałego Pana i prowadzenia przez Ducha Świętego Kościół jako całość nie może nie spełnić tego, co się łączy z j ego istotnymi...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niezmienność

  Wolność od zmiany i od możliwości zmiany. Ściśle mówiąc, tylko Bóg ze wszech miar doskonały jest całkowicie niezmienny (zob. Ml 3, 6; Ps 102, 27; DH 285, 294, 800, 3001; ND 19,327,612). Chrystus jako Człowiek podlegał zmianom i śmierci.

  Zob. wcielenie.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieskończoność

  Właściwość bytu nie mającego granic ani końca. Ściśle mówiąc, tylko Bóg jest w pełni i doskonale nieskończony, ponieważ nie jest ograniczony ani przez przestrzeń, ani przez czas i jest w sposób niezmierzony wyższy niż jakiekolwiek stworzenia.

  W filozofii arystotelesowskiej materia pierwsza albo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niezmierzoność Boga

  Przymiot Boży, który sprawia, że Bóg nie był i nie może być zmierzony. Chociaż sam jest poza jakąkolwiek miarą, Bóg jest miarą dla każdego człowieka i dla każdej rzeczy. Zagadnienie to w szczególnie dramatyczny sposób rozwinięto w Księdze Hioba 38-42 (zob. DH 800, 3001; ND 19, 327).

  Zob. Bóg...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieszpory

  Wieczorny śpiew lub wieczorna modlitwa w Liturgii Godzin. Po dokonanej w roku 1970 reformie w obrządku łacińskim nieszpory mają następującą budowę:

  a. werset wprowadzający,

  b. hymn odpowiedni do dnia, święta lub okresu liturgicznego,

  c. trzy psalmy, przy czym jeden z nich jest czasem zastępowany...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nihilizm

  (łac. “nic”). Ogólny termin na oznaczenie tych poglądów filozoficznych, które głoszą, że rzeczywistość sama w sobie nie ma żadnego sensu.

  Takie, w istocie swej ateistyczne, stanowisko może się domagać uznania dla życia, a nawet nadawać mu sens kierując się własną wolą; tak było w wypadku...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /783

  praca w formacie txt

Do góry