Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Nomokanon

  (gr. “prawo” plus “reguła”). W chrześcijaństwie wschodnim wyraz używany na oznaczenie zbioru kanonów kościelnych i prawa cywilnego, które dotyczyło życia Kościoła.

  Najwcześniejszy przy-kład nomokanonu przypisuje się Janowi III, patriarsze konstantynopolitańskiemu (zm. 577), zwanemu Scholasticus (gr...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrazoburstwo

  Prąd, który przeciwstawiał się używaniu obrazów w kulcie chrześcijańskim i powodo-wał niepokoje w cesarstwie bizantyńskim w latach od mniej więcej 725 do 843. W pierwszej jego fazie niszczono ikony jak bożki pogańskie nie mające nic wspólnego z wiarą chrześcijańską, a dające zgorszenie Żydom i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowicjusz

  (łac. “nowy”). Członek instytutu zakonnego będący na próbie. Nowicjusze prowadzą życie wspólne w specjalnym domu zwanym nowicjatem, mogą nosić szaty zakonne własnego instytutu i muszą odbyć kurs formacyjny trwający przynajmniej jeden rok (zob. CIC 641-653, 1196; ND 448, 450, 453, 456-459, 893 § 3)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nous

  (gr. “umysł”). Rozum albo ludzka władza rozumienia. Ewagriusz Pontyjski (346-394) w swojej chrystologii opartej na zestawieniu NousLogos (gr. “Umysł, Słowo”) stwierdził, że dusza Chrystusa istniała uprzednio i że umysł był łącznikiem, w którym nastąpiło zjednoczenie odwiecznego Słowa z...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrządek

  Sposób sprawowania obrzędów religijnych albo udzielania sakramentów. Wyrazu tego można też używać na oznaczenie całego zespołu obrzędów zachowywanych w poszczególnych Kościołach. Na Zachodzie takie obrządki, jak np. ambrozjański w Mediolanie, różnią się od zwyczajnego obrządku łacińskiego tylko...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /1 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowy Testament

  Dwadzieścia siedem ksiąg Pisma Świętego następujących po czterdziestu pięciu, z których większość mamy wspólne z Żydami (Stary Testament). Chrześcijanie uważają, że te księgi (cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, dwadzieścia jeden Listów i Objawienie św. Jana) zostały napisane pod szczególnym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowacjanie

  Schizma, jaka powstała wokół sporu, jak należy postępować z tymi, którzy podczas prześladowania za cesarza Decjusza (249-250) odpadli od wiary chrześcijańskiej. Nowacjan, kapłan rzymski i autor całkiem poprawnego dzieła o Trójcy Przenajświętszej, początkowo opowiadał się za polityką po-jednania...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Numinous

  (z łac. “numen = bóstwo” a zatem “należący do bóstwa, odnoszący się do bóstwa”). Napełniająca lękiem obecność Boża. W książce Das Heilige (niem. “Świętość”; pierwsze wydanie niemiec-kie w roku 1917) Rudolf Otto (1869-1937) dowodził, że religia zrodziła się z przeżycia mysterium tre-mendum...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowa Ewa

  Tytuł nadawany Maryi, fizycznej matce Chrystusa i duchowej Matce wszystkich ludzi. Po-dobieństwa i przeciwieństwa między pierwszą Ewą, “matką wszystkich żyjących” (Rdz 3,20), a Maryją jako nową Ewą sięgają św. Justyna Męczennika (zm. 165).

  Przeciwieństwo opiera się nie tylko na wypo-wiedziach...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objawienie

  Ujawnienie przez Boga tego, co przedtem było nieznane. Stary Testament utrwalił objawie-nie Boga przekazane ludziom na pierwszym miejscu słowami (Jr 23, 18. 22) i wydarzeniami w dziejach (Wj 15, 1-21), a na drugim - przez świat stworzony (Ps 19, 2; Mdr 13, 1-9).

  Prorocy klasyczni, wielcy pośrednicy i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /3 010

  praca w formacie txt

Do góry