Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ofiara całopalna

  W Starym Testamencie ofiara całkowicie trawiona przez ogień. Uważano, że Bóg się ukazuje w ogniu (Wj 3,2; 19, 18; 1 Krl 18, 36-39). Z ludzkiej strony palenie ofiary ogniem było symbo-lem, że składający ofiarę niczego z niej nie zabierze ze sobą z powrotem.

  Prorocy i inni nauczyciele kładli nacisk na...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okazjonalizm

  (łac. “przypadek, okoliczność”). Prąd filozoficzny, który odrzuca przyczynowe działanie wszystkich stworzeń. Bóg jest jedyną przyczyną wszystkiego, co się dzieje; nie ma żadnych rzeczywi-stych przyczyn drugorzędnych.

  Okazjonalizm, chociaż wcześniej głoszony przez muzułmanów i innych niektórych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ofiara Mszy świętej

  Uobecnienie w Eucharystii ofiary doskonałej, jaką była śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa (Rz 3, 25; 4, 25; Hbr 10, 12. 14). Msza święta, chociaż wcale nie jest odrębną ofiarą, jest co-dziennym ofiarowaniem “na pamiątkę” (Łk 22, 19; 1 Kor 11, 24-25) i uobecnieniem tego wszystkiego, co się wydarzyło...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oktoechos

  (gr. “osiem tonacji”). Księga liturgiczna używana w Kościele greckim podczas sprawowania liturgii własnych w ruchomym okresie od pierwszej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego (kiedy to w Kościele greckim przypada uroczystość Wszystkich Świętych) do pierwszej niedzieli przedpościa.

  Okres ten się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ofiara przebłagalna

  Wyjaśnienie odkupienia przez ukazanie, że ofiarna śmierć Chrystusa łagodzi gniew Boży. Ta interpretacja opiera się na błędnym rozumieniu niektórych wypowiedzi Nowego Testa-mentu (np. Rz 3, 25; 8, 3; 2 Kor 5, 21; Ga 3, 13).

  Wyrazy we właściwy sposób odpowiadające pojednaniu (np. wynagrodzenie i ofiara)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ołtarz

  (z łac. “wywyższony”). Podwyższenie, na którym składana jest ofiara. Utożsamienie ołtarza ze stołem zostało zakwestionowane przez Piusa XII, który chciał przez to podkreślić ofiarną wartość Mszy św. (Mediator Dei, 62).

  Od czasów Soboru Watykańskiego II (1962-1965) Msza św. była powszechnie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oikoumene

  (gr. “ziemia zamieszkała”). Świat zamieszkały albo cesarstwo rzymskie, o którym mówiono (z przesadą), że odpowiada całemu światu (zob. Łk 2, 1).

  Ci, którzy mówili o Morzu Śródziemnym (z łac. “znajdujący się w środku ziemi”), że jest ośrodkiem świata, tylko kraje dziedziczące kulturę grecką...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkupiciel

  Tytuł nadany Jezusowi (nie przez Nowy Testament) dlatego, że przez swoje wcielenie, ży-cie, śmierć, zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego uwolnił nas od grzechu i od wszelkiego zła. Chociaż pochodzenie jego jest inne, pod względem stosowania tytuł ten jest synonimem tytułu “Zbawiciel”, którego w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkupienie

  Działanie Boże mające na celu wyzwolenie nas z niewoli grzechu i zła. Wyzwolenie z uci-sku w Egipcie było wydarzeniem, które w Starym Testamencie stało się przykładem zbawczej działalno-ści Boga (Wj 15, 1-21; Pwt 7, 8; 13, 5; 24, 18).

  Uwolnienie z niewoli babilońskiej także ukazało pełną miłości...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmitologizowanie

  (z gr. “mythos = baśń, opowiadanie zmyślone, mit”) Upowszechniona przez Rudol-fa Bultmanna (1884-1976) próba przełożenia na język współczesny tego, co on sam nazwał mitologią biblijną. Chociaż sam wyraz zakłada usuwanie pewnych rzeczy, zamysł Bultmanna był pozytywny: chciał on mity wyjaśniać...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /394

  praca w formacie txt

Do góry