Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Opór bierny

  Teoria i praktyka tych, którzy - jak Mohandas Gandhi (1869-1948) i Martin Luter King (1929-1968) – pracują na rzecz przywrócenia sprawiedliwości politycznej i religijnej bez uciekania się do ataków skierowanych przeciw ludziom i bez otwartej wojny.

  Takie współczesne prądy biernego oporu czerpią natchnienie z...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oświecenie

  Ruch, który powstał w XVII stuleciu w Europie (i dotarł do Ameryki Północnej). Przeciw-stawiał się autorytetowi i tradycji, bronił wolności i praw człowieka, zachęcał do stosowania metod empirycznych w badaniach naukowych, a do rozstrzygania spraw dochodził przez użycie rozumu.

  W sprawach religijnych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrzucenie

  (łac. “reprobatio”). Akt, którym Bóg wyklucza ze zbawienia ludzi będących po śmierci w stanie grzechu śmiertelnego, ponieważ za niego nie okazali skruchy - i skazuje ich na karę wieczną (zob. Mt 25, 41-45).

  Zob. grzech śmiertelny, jansenizm, kalwinizm, piekło, przeznaczenie.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "O naśladowaniu Chrystusa"

  Książeczka o dążeniu do doskonałości wewnętrznej przez naśladowanie Chrystusa, który jest naszym wzorem; wywarła ona ogromny wpływ na życie wierzących. Zazwyczaj się ją przypisuje Tomaszowi a Kempis (ok. 1380-1471).

  Jest ona klasycznym wyrazem tzw. devotio moderna (łac. “pobożność nowoczesna”)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ojcowie apostolscy

  Nazwa przyjęta na oznaczenie najstarszych niebiblijnych, ale ortodoksyjnych pism i pisarzy chrześcijańskich; powszechnie zaczęto jej używać za Janem Chrzcicielem Cotelierem, który j ą zastosował w opublikowanym w roku 1672 wydaniu tzw. Listu Barnaby (z pierwszego wieku), pism św. Klemensa Rzymskiego (zm...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Officium divinum

  (łac. “powinność wobec Boga”). Liturgia Godzin albo modlitwy oficjalne (przeważnie psalmy), które odmawiają kapłani, zakonnicy i inni ludzie (SC 83-101). Zachowując ten chrześcijański zwyczaj, nawiązujący zresztą do żydowskiego zwyczaju praktykowania modlitwy o określonej porze dnia lub nocy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ontologia

  (gr. “nauka o bycie”). Nauka o koniecznych prawdach bytów pojmowanych jako byty istniejące. Wyraz “ontologia", wprowadzony do powszechnego użytku przez Krystiana Wolffa (1679-1754), często jest synonimem “metafizyki”.

  Zob. filozofia, metafizyka, przyczynowość.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ojcowie kapadoccy

  Wyrażenie stosowane głównie do trzech świętych pochodzących z Kapadocji, mianowicie do św. Bazylego Wielkiego (ok. 330-379), który był biskupem Cezarei Kapadockiej i organizatorem życia monastycznego na Wschodzie; do jego brata, św. Grzegorza (ok. 335 - ok. 395), biskupa Nyssy i teologa o wielkiej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ofiara

  Ofiarowanie jakiegoś daru Bogu, żeby Mu w ten sposób oddać chwałę (Rdz 4, 2-5). Ofiary mogą wyrażać akt chwały, dziękczynienia i skruchy okazywane Bogu, mogą też wynagradzać za grzechy (Hbr 9, 22), wspierać modlitwy wstawiennicze, pieczętować przymierze (Wj 24, 4-8) i umacniać więź między...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ojcowie Kościoła

  Ogólnie przyjęta nazwa na oznaczenie pewnych wczesnych pisarzy chrześcijańskich piszących w języku greckim, łacińskim, syryjskim i ormiańskim, których nauka oraz osobista świętość zasłużyła na powszechne uznanie w Kościele. Według Instrukcji wydanej w roku 1989 przez Kongregację do spraw...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 003

  praca w formacie txt

Do góry