Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ousia

  (gr. “istota”). Wyraz, którego użył Sobór Nicejski I (325) na oznaczenie tego, że w jednej i tej sa-mej naturze Bożej mają udział Bóg Ojciec i Syn Boży (DH 125-126; ND 7-8).

  Sobór Konstantynopolitański I (381) głosił naukę o bóstwie Ducha Świętego (DH 150-151; ND 12-13). Sobór Konstantynopoli-tański...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ortodoksja

  (gr. “właściwy sąd, prawowierność”). Wiara i nauka uznana przez Kościół za rzeczywiście opartą na Bożym objawieniu w Jezusie Chrystusie. Stary Testament posługiwał się rozmaitymi kryteria-mi, żeby odróżnić prawdziwych i fałszywych proroków (Pwt 13, 1-7; 18, 21-22; Jr 23, 9-40; 28, 9. 15-17; zob. Mt...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ontologizm

  (gr. “byt” plus “nauka, słowo”). Dziewiętnastowieczna epistemologia, popierana przez wielu katolickich myślicieli belgijskich, francuskich i włoskich, którzy dowodzili, że mamy bezpośrednią wro-dzoną wiedzę o Bogu. Terminu tego użył po raz pierwszy Vincenzo Gioberti (1801-1852) w wydanym w roku 1840...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oznajmienie i ujawnienie samego siebie

  Wyrażenie, którym się posługiwali Friedrich David Emst Schleiermacher (1768-1834), Herman Schell (1850-1906), Romano Guardini (1885-1968) i inni, w tym Karl Rahner (1904-1984), a także Sobór Watykański II (DV 6), żeby pokazać sposób, w jaki Bóg samego siebie ukazuje i daje w procesie objawienia i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orygenizm

  Nauka i kierunek filozoficzny, którego natchnieniem był Orygenes z Aleksandrii (ok. 185 - ok. 254). Rozwinął on hermeneutykę biblijną, stosując terminologię uwzględniającą znaczenie literalne, moralne i alegoryczne Pisma Świętego. Jako pierwszy wielki przedstawiciel systematycznej teologii...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opatrzność

  Przekonanie, że wszechmądry, kochający wszystkich i wszystko, a także wszystkich i wszystko do siebie pociągający Bóg kieruje naturą i dziejami świata oraz biegiem życia poszczególnych ludzi (zob. Mt 6, 25-34; 10, 29-31). Chrześcijańska nauka o Opatrzności przyjmuje zarówno wolną wolę człowieka, jak...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Palamizm

  Synteza teologiczna Grzegorza Palamasa (1296-1359), mnicha z Góry Athos i obrońcy spo-sobu modlitwy zwanej hezychazmem, którą praktykowano na Świętej Górze. Palamas jest świętym greckiego Kościoła prawosławnego i uważa się go za największego średniowiecznego teologa bizantyńskiego.

  Żeby utrzymać...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoba

  Słowo używane pierwotnie na oznaczenie roli, którą ktoś odgrywa na scenie lub w życiu, a na-stępnie zastosowane w odniesieniu do istniejącej, rozumnej jednostki. Boecjusz (ok. 480 - ok. 524) dał klasyczną definicję osoby: rationalis naturae individua substantia (łac. “pojedyncza substancja rozumnej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opętanie diabelskie

  Szalony, gwałtowny lub plugawy stan ludzi, nad którymi kontrolę sprawują moce diabelskie. W Nowym Testamencie jest mowa o takim opętaniu i o uwolnieniu z niego przez zbawczą moc Chrystusa (Mk 1,23-28; 5, 1-20; Łk 11, 14-20; Dz 19, 13-16).

  Tradycja chrześcijańska przyjęła rze-czywistą możliwość...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoby Trójcy Przenajświętszej

  Ojciec, Syn i Duch Święty, którzy mają udział w jednej i tej samej naturze Bożej oraz istnieją we wzajemnej zależności od siebie. Ojcowie greccy, mówiąc o Osobach Bożych, często woleli posługiwać się wyrazem hipostasis (gr. “coś, co istnieje indywidualnie”) niż prosopon (gr. “twarz, oblicze”), bo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt

Do góry