Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PÓŁBRYGADA (franc. demi-brigade), jednostka wojsk, w armii franc.

  Odpowiednik p. Jednostki takie wprowadził Konwent w 1793 na wniosek deputowanego Edmonda Dubois de Crance. W skład półbryg. wchodziły 3 bat., z czego 1 z dawnych pułków, a 2 z ochotników. Półbryg. były wzmocnione komp. art. pieszej w sile 6 dział. 22 IX 1803 przemianowano je na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PÓŁŻOŁDOWCY (franc. demi-soldes)

  Ofic. WA, zwolnieni z czynnej służby za Pierwszej i Drugiej Restauracji, otrzymujący żołd w znacznie zmniejszonym wymiarze. Na mocy królewskiego ordo-nansu z 12 V 1814 rozwiązano 100 pułków piech. i 38 pułków kaw.

  W ten sposób usunięto z armii 20 tys. ofic., przede wszystkim bonapartystów. Ich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRADT Dominique (23 IV 1759 - 18 III 1837), amb. franc. w Warszawie

  Ur. w Allanche, dep. Can-tal, ukończył studia teologiczne w Paryżu i przyjął święcenia kapłańskie. 1789 deputowany kleru do Stanów Generalnych, w 1791 udał się na emigrację ze swoim protektorem, arcybp. Rouen.

  Do Francji powrócił w początkach Konsulatu w 1802 dzięki wstawiennictwu swego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTOCKI Włodzimierz (5 V 1789 - 8 IV 1812), ofic. poi.

  Syn targowiczanina Stanisława Szczęsnego, otrzymał od cara Aleksandra I stopień płk. armii ros. za wystawienie p. kozaków. 1808, by zmyć plamę na pamięci ojca, wstąpił do wojska poi., wystawił własnym kosztem baterię art. konnej. 1809 szef szwadronu, odznaczył się pod Raszynem i Sandomierzem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAGA, wsch. część Warszawy, na prawym brzegu Wisły

  W I 1807 Napoleon rozkazał zmodernizować znajdujące się tam fortyfikacje z czasów powstania kościuszkowskiego. Zajmowali się tym inżynierowie franc., którym podporządkowano poi. żoł. wykonujących prace ziemne. 1807--1809 wyburzono kilkaset domów, by oczyścić przedpole fortyfikacji.

  Na mocy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTANIE

  Tak nazywano poi. konne formacje tworzone jesienią 1806, wiosną 1809 i zimą 1812/ /1813 z drobnej szlachty i chłopskich rekrutów. Oddziały te wykonywały zadania osłonowe przed zagonami nieprzyjaciela, włączane też były do regularnych pułków jazdy. M.in. z powstania krakowskiego utworzono w 1813...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRESZBURSKI POKÓJ

  Podpisany 26 XII 1805 w Preszburgu (Bratysławie), kończący wojnę Francji z Austrią w ramach trzeciej koalicji. Po wygranej przez Francuzów 2 XII bitwie pod Austerlitz cesarz Franciszek I poprosił o rozejm. Po jego spotkaniu z Napoleonem 4 XII w Żarowicach doszło dwa dni później do zawieszenia broni i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNAŃ, główne m. Wielkopolski

  W 1793 po II rozbiorze Rzeczypospolitej weszło w skład monarchii prus. W początkach XI 1806 opanowane przez franc. wojska marsz. Davouta. 2 XI gen. Dąbrowski i gen. Wybicki wydali tu odezwę wzywającą Polaków do chwytania za broń i wstępowania do wojska poi. W P. i okolicach tworzyła się Legia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTOCKI Stanisław Kostka (1755 - 14 IX 1821), polityk poi., prezes Rady Ministrów Ks. Warszawskiego

  Ur. w Lublinie, od 1778 poseł na sejmy, potem poseł na Sejm Czteroletni, członek Rady Nieustającej, jeden z twórców Konstytucji 3 Maja.

  1792 gen. art. koronnej, walczył na Litwie przeciwko interwencji ros. Po upadku Rzeczypospolitej osiadł w Wilanowie. 1800 współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTOCKI Stanisław (6 V 1776 - 29 XI 1830), gen. poi.

  Ur. w Monasterzyskach na Ukrainie, ukończył Szkołę Rycerską. Uczestnik wojny 1792 przeciwko Rosji i powstania kościuszkowskiego. Związany z ks. Poniatowskim, towarzysz jego zabaw w Pałacu Pod Blachą i Jabłonnie.

  W XII 1806 płk, dow. 2 pp. 20 III 1810 gen. bryg., w kampanii 1812 dowodził bryg...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /590

  praca w formacie txt

Do góry