Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Parafia

  (gr. “sąsiadować, mieszkać w pobliżu”). Część diecezji mająca swego własnego proboszcza i ciesząca się pewnym stopniem samodzielności pod jurysdykcją miejscowego biskupa (zob. CIC 374, 515-552). Ponieważ biskup nie może występować w każdym miejscu w diecezji, naznacza proboszczów i ustanawia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paliusz

  (łac. “płaszcz, przepaska”). Wstęga z białej wełny, ozdobiona sześcioma fioletowymi krzyżami z dodanymi dwoma szlaczkami (paskami).

  Papież go zakłada jako symbol swojej apostolskiej władzy; od najdawniejszych czasów papież darował paliusze arcybiskupom na znak łączności, a niektórym biskupom jako...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasja

  (łac. “cierpienie”)

  1. Męka Pana Jezusa.

  2. Opis męki Pana Jezusa czytany w Niedzielę Palmową i w Wielki Piątek.

  3. W filozofii arystotelesowskiej przypadłość bytu przeciwstawiona akcji i oznaczająca “podleganie zmianom”.

  Zob. Męka Pana Jezusa, Wielki Piątek, Wielki Tydzień.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paraklet

  (gr. “Orędownik, Wspomożyciel”). Wyraz używany na oznaczenie Jezusa jako tego, który się wstawia u Ojca niebieskiego za grzesznikami (1 J 2, 1-2).

  W Ewangelii św. Jana wyraz ten jest stosowany do Ducha Świętego jako Wspomożyciela (J 14, 16; 14,26; 15,26; 16, 7), jako Ducha Prawdy, który zostanie zesłany...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Panenteizm

  (gr. “wszystko w Bogu”). System rozwinięty na różne sposoby przez takich filozofów, jak: Kari Christian Friedrich Krause (1781-1832), Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1819) i Charles Hartshorne (ur. 1897), zgodnie z którym Bóg do tego stopnia przenika wszechświat, że wszystko się w Nim znajduje.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasterz

  Wyraz, którego w Starym Testamencie używano na oznaczenie przywódców (Jr 2, 8; 3, 15) i Boga jako Dobrego Pasterza (Ez 34, 1-31; Ps 23, 1-4).

  Chrystus został posłany do opuszczonej trzody Izraela (Mt 10, 6; 15, 24; zob. Łk 15, 3-7). Jako Dobry Pasterz daje On życie swoje za owce (J 10, 11-16; Hbr 13, 20, 1 P...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parakleza

  (gr. “wezwanie na pomoc, prośba”). Małe oficjum o Najświętszej Maryi Pannie, odmawiane w obrządku bizantyńskim przez piętnaście dni poprzedzających święto Koimesis, czyli Zaśnięcia Matki Bożej (obchodzone 15 sierpnia).

  Zob. liturgia godzin, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ordynariusz

  (łac. “porządkowy”). Biskup diecezjalny (=ordynariusz miejscowy), a w szerszym znacze-niu także jego wikariusz generalny i wikariusz biskupi, których on może wyznaczyć; wszyscy oni mają zwyczajną jurysdykcję w diecezji i całkowicie odpowiadają za Kościół lokalny (CIC 134).

  W kleryckich instytutach...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otchłań

  Przypuszczalne miejsce pobytu dzieci nie ochrzczonych, które wprawdzie zmarły w grzechu pierworodnym, ale nie zaciągnęły jeszcze osobistej winy (“limbus puerorum”, czyli “otchłań przeznaczona dla dzieci”).

  Dusze ludzi sprawiedliwych, którzy zmarli przed narodzeniem Chrystusa, znajdowały się w “limbus...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orędzie

  Podstawowy zarys Dobrej Nowiny, w której ujawnia się ostateczne zbawcze dzieło Boga i Jego dar zbawienia w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa (Rz 16,25; 1 Kor 1, 21; 15, 3-5); poprzedza ono szczegółowe nauczanie o Chrystusie oraz o chrześcijaństwie.

  W Septuagincie wyraz kerygma (gr. “orę-dzie”) może...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt

Do góry