Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pielgrzymka

  Spowodowana pobożnością podróż do miejsc świętych - praktyka wspólna chrześcijanom i wyznawcom innych religii na świecie. Po nawróceniu się cesarza Konstantyna Wielkiego w roku 312 nasiliły się pielgrzymki do Ziemi Świętej i do grobów męczenników w Rzymie.

  Najstarsza istniejąca re-lacja z...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pentekostarion

  (gr. “pięćdziesiątnica”). Okresowa księga liturgiczna z oficjami własnymi, której się używa w obrządku bizantyńskim podczas obrzędów liturgicznych od Niedzieli Wielkanocnej po Niedzie-lę Pięćdziesiątnicy włącznie.

  Zob. Wielkanoc, oktoechos, pięćdziesiątnica.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patriarchaty prawosławne

  Autonomiczne Kościoły prawosławne kierowane przez patriarchów. Najstarszym z nich jest Asyryjski Kościół Wschodni, którego patriarcha rezyduje w pobliżu Chicago.

  Pozostałe patriarchaty prawosławne obejmują dwie grupy: te, które uznają Sobór Chalcedoński (451 r.) i są znane jako prawosławne wschodnie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Personalizm

  (z łac. “persona = osoba”). Kierunek filozoficzny, skupiający się na niepowtarzalnej wartości osoby ludzkiej. Z jednej strony przeciwstawia się on ideologiom totalitarnym (które podporządkowują dobro jednostek dobru zespołu), behawioryzmowi i każdej psychologii, według której człowiek jest przedmiotem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patripasjanizm

  (łac. “cierpienie Ojca”). Termin używany przez Tertuliana (ok. 160 - ok. 220) na oznaczenie tej odmiany monarchianizmu, którą nazywamy modalizmem; Tertulian walczył wtedy z Prakseaszem (ok. 200), z którego kpił, że wypędził Ducha Świętego, a ukrzyżował Boga Ojca.

  Inny medalista, Noetos (ok. 200)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perychoreza chrystologiczna

  (gr. “chodzić dookoła”). Wzajemne przenikanie się boskiej i ludzkiej natury Chrystusa. Pozostają one wprawdzie nietknięte i nie zmieszane jedna z drugą, istnieją jednak razem bez rozdzielenia i bez podziału (zob. DH 112-113, 115, 1301, 1331; ND 301-303, 323, 326).

  Zob. Sobór Chalcedoński, unia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patrologia

  (gr. “nauka o Ojcach Kościoła”). Wyraz wymyślony w wieku XVII na oznaczenie nauki o Ojcach Kościoła. W wydanej w roku 1989 instrukcji watykańskiej Kongregacji do Spraw Nauczania Katolickiego odróżnia się “patrologię” jako studium historyczne i literackie nad Ojcami Kościoła od “patrystyki” będącej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perychoreza trynitarna

  Wzajemna obecność, przenikanie się albo współistnienie Trzech Osób Trójcy Przenajświętszej (DH 1331; ND 326). Wyrażenia tego użył św. Grzegorz z Nazjanzu (329-389), a techniczne znaczenie otrzymało ono u św. Jana Damasceńskiego (ok. 675 - ok. 749).

  Zob. relacje miedzy osobami Boskimi, Trójca...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pelagianizm

  Herezja głosząca błędną naukę o łasce; zapoczątkował ją Pelagiusz (ok. 400), mnich z Bry-tanii lub Irlandii, który-najpierw w Rzymie, a później w Północnej Afryce - uczył, że ludzie mogą osiągnąć zbawienie dzięki swoim wytrwałym wysiłkom.

  Grzech pierworodny sprowadził on w najlepszym razie do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pesymizm

  (łac. “tendencja do spodziewania się najgorszego”). Pogląd na świat podkreślający w szczególny sposób obecność zła i liczący się z tym, że właśnie ono odniesie zwycięstwo, przynajmniej na krótką metę.

  Przeciwko optymizmowi Gottfrieda Wilhelma Leibniza (1646-1716)ij ego twierdzeniu, że “ten świat...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /846

  praca w formacie txt

Do góry