Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pośrednictwo

  Wkroczenie kogoś trzeciego w celu pogodzenia dwóch skłóconych ze sobą stron i doprowadzenia w ten sposób - przez jakieś nowe porozumienie - do osiągnięcia wspólnego rozwiązania lub dobra. W Starym Testamencie Abraham (Rdz 18, 16-33), Mojżesz (Rdz 32, 7-14) i inni prorocy, kapłani, sędziowie i królowie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posiłek kultowy

  Posiłek, podczas którego i dzięki któremu wierni czciciele przyznają się do swego bóstwa i z nim się utożsamiają. W Kościele chrześcijańskim najwyższym aktem czci jest sprawowanie Eucharystii, ofiarnego i duchowego Pokarmu danego nam przez Jezusa Chrystusa w Jego męce i zmartwychwstaniu (wraz z darem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pośredniczka

  Nadawany Matce Bożej tytuł, który powstał na Wschodzie, a jego pierwsze pewne potwierdzenie na piśmie pochodzi od św. Andrzeja z Krety (zm. 740).

  Ponieważ jest tak bardzo związana z własnym Synem, Maryja może się wstawiać za innymi swoimi dziećmi (J 19, 26); to wstawiennictwo liczy na nieskończone...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posłannictwo Boże

  Akt wysłania (albo “pochodzenia”). Drugiej i Trzeciej Osoby Trójcy Przenajświęt-szej przez Ojca niebieskiego w wieczności i czasie (zob. J 14, 26; 20, 21; Ga 4, 4-6).

  Zob. apropriacja, filioque, pochodzenie osób Boskich, teologia Trójcy Przenajświętszej.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poświęcenie

  Jest to zwyczaj stosowany w Kościołach chrześcijańskich, będący znakiem oficjalnego stwierdzenia, wzywania albo przydzielania Bożego uznania i łaski; zazwyczaj towarzyszy mu znak krzyża.

  Zob. beraka, konsekracja, sakramentale.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posługiwanie Piotrowe

  Szczególna służba na rzecz wiary chrześcijańskiej, życia i jedności, jaką pełnił św. Piotr i jaką kontynuują jego następcy, biskupi Rzymu, miasta, w którym święci Piotr i Paweł ponieśli śmierć męczeńską.

  Posługiwanie Piotrowe oznacza dawanie świadectwa zmartwychwstaniu Chrystusa (Łk 22...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /2 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potentia oboedientialis

  (łac. “zdolność do uległości”). Natura ludzka otwarta na łaskę Bożą. Wyrażenie sięga czasów św. Tomasza zAkwinu (ok. 1225-1274) i bł. Piotra z Tarantaise (ok. 1224-1276), który jest znany także jako Innocenty V (papież w 1276 r.).

  Teologia potrydencka często interpretowała tę ludzką otwartość...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posłuszeństwo

  Gotowość wypełnienia praw i nakazów albo przyjęcia za prawdziwe stwierdzeń pochodzących od kogoś obdarzonego autorytetem. Tylko Bóg ma najwyższy i bezwzględny autorytet.

  Ludzie (np. rodzice wobec dzieci, państwo wobec obywateli, przywódcy kościelni wobec wiernych) w różnym ograniczonym stopniu mają...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potępienie

  Los tych ludzi, którzy umierają bez żalu za popełnione grzechy ciężkie. Ponieważ całkowicie odrzucili Boga i bliźnich (Mt 25,31-46), będą cierpieć wieczne męki w piekle.

  Zob. grzech śmiertelny i powszedni, metanoia, odrzucenie, piekło, sąd ostateczny.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Post

  Powstrzymywanie się od spożywania pokarmów oparte na motywach religijnych, takich jak: skrucha (J 1 1, 14; Jon 3, 7) albo przygotowanie się do szczególnego zadania (Mt4,2; Dz 13, 2-3); zazwyczaj towarzyszy mu modlitwa (Dz 14,23).

  Post może być ilościowy (jeżeli się ogranicza ilość przyjmowanych potraw)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /1 507

  praca w formacie txt

Do góry