Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Prozelityzm

  W przeszłości prozelityzm był często synonimem ewangelizacji. Rzeczywiście, Sobór Watykański II stwierdził prawo Kościoła do prowadzenia pracy ewangelizacyjnej i do zdobywania konwertytów (AG 7, DHu 13-15). Dzisiaj jednak prozelityzm ma niemal zawsze znaczenie ujemne i oznacza zmuszanie ludzi lub...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protestanci

  (łac. “publicznie oświadczać, sprzeciwiać się”). Ludzie, Kościół, system teologiczny i urządzenia związane w jakiś sposób z protestantyzmem, czyli z szesnastowieczną reformacją.

  Za symboliczną datę początków protestantyzmu przyjmuje się dzień 31 października 1517 roku, kiedy to Marcin Luter...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prymat

  (łac. “pierwszeństwo”) Stanowisko pierwszego biskupa albo prymasa w Kościele lokalnym i należne temu stanowisku poważanie. Prymat honorowy oznacza przewodniczenie na synodach i konferencjach, nie pociąga on jednak ze sobą żadnej władzy poza własną diecezją lub krajem, jak to jest w wypadku arcybiskupa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protestantyzm liberalny

  Kierunek w dziewiętnastowiecznej i dwudziestowiecznej teologii protestanckiej, na który wielki wpływ wywarła filozofia Oświecenia, często sprzeciwiający się dogmatom Kościoła i nastawiony na rozwój naukowego podejścia do Pisma Świętego. Friedrich Schleiermacher (1768-1834), którego się powszechnie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Probabilizm

  (łac. “prawdopodobny”). Kierunek w teologii moralnej, którego zasadą znamienną jest to, że jeżeli mimo usiłowań dojścia do pewności pozostaje obiektywna wątpliwość co do istnienia prawa lub co do jego zastosowania, zgodne z prawem będzie oparcie się na opinii prawdopodobnej, nawet gdyby opinia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pryscylianie

  Herezja powstała w IV stuleciu, związana z Hiszpanem Pryscylianem, kaznodzieją! przez jakiś czas biskupem Avili. Ta dualistyczna herezja wiele zapożyczyła z gnostycyzmu i manicheizmu, a za sabelianizmem poszła w tym, że “Ojca”, “Syna” i “Ducha Świętego" pojmowała jako wyłącznie trzy sposoby ukazywania...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protoewangelia

  (gr. “pierwsza ewangelia”) Opowiadanie o dzieciństwie Jezusa zawarte w apokryficz-nym utworze Jakuba. Wyraz ten stosuje się także do tradycyjnej interpretacji wypowiedzi o kobiecie depczącej głowę węża (Rdz 3,15) jako pierwszej obietnicy zbawienia i roli, jaką w tym dziele odegrała Matka Boża.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proklamacja

  (łac. “głosić przed kimś, obwieszczać”). Głoszenie Chrystusa (Kol 1, 28) i Ewangelii (1 Kor 9, 14) połączone z wysławianiem i dziękczynieniem. Może się to dziać podczas ewangelizowania ludzi “stojących na zewnątrz”, czyli nie będących chrześcijanami, albo podczas sprawowania obrzędów...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protokanoniczny

  (gr. “znajdujący się w kanonie na pierwszym miejscu”). Wyraz stosowany do 39 ksiąg Starego Testamentu uważanych przez wszystkich za natchnione i kanoniczne.

  Zob. apokryfy, kanon Pisma Świętego, księgi deuterokanoniczne.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prorok

  Człowiek natchniony przez Ducha Bożego do szczególnego mówienia lub działania. Prorocy Starego Testamentu, wyjaśniający wydarzenia dawne i obecne i zapowiadający te, które miały nadejść, przemawiali na podstawie głębokiego poznania Boga, głosili wierność przymierzu i przeciwstawiali się czysto...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 824

  praca w formacie txt

Do góry