Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Przesłanki wiary

  Te założenia wiary chrześcijańskiej, które pozwalaj ą na jasne ukazanie, że akt wiary jest także rozumnym działaniem ludzkim. Z jednej strony doświadczenie ludzi, szczególnie w swoich najgłębszych pokładach może sprawić, że otworzą się na słowo objawione, usłyszą je i w nie uwierzą.

  Z drugiej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przymierze

  Układ przyjaźni Boga z ludzkością reprezentowaną przez Noego (Rdz 9, 8-17) oraz z Abra-hamem i jego potomstwem (Rdz 15, 18; 17, 1-22).

  Na górze Synaj Bóg zawarł przymierze z Hebrajczy-kami za pośrednictwem Mojżesza (Wj 19, 5-6; 24, 7-8), a dekalog streszczał odpowiednie obowiązki Izraela (Wj 20, 1-17;...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeszkody małżeńskie

  Właściwości lub osobiste okoliczności, które stoją na drodze do zawarcia związku małżeńskiego nazywamy przeszkodami zrywającymi, przekreślają one bowiem ważność mał-żeństwa.

  Należą do nich: niedostateczny wiek, impotencja, już istniejące ważne małżeństwo, święcenia, publicznie złożone...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przymioty Boże

  Właściwości, które przypisujemy Bogu, opierając się na przemyśleniach filozoficznych (np. niezmienność) albo na objawieniu zawartym w Piśmie Świętym (np. wierność); wyrażają one - w granicach analogii - niewyrażalną istotę Boga, od której w ostatecznym rozrachunku nie różnią się realnie.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeznaczenie

  Wybranie do zbawienia wskutek uprzedniej wiedzy i woli Boga (zob. Mt 20, 23; J 10, 29; Rz 8, 28-30; Ef l, 3-14). Spór z pelagianami wywołał u św. Augustyna z Hippony (354-430) pewne skrajne stwierdzenia, jakoby Bóg wybierał (z “mnóstwa grzechów”, jakim jest rodzaj ludzki) tylko nie-których ludzi do zbawienia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przechowywanie Najświętszego Sakramentu

  Praktyka przechowywania w tabernakulum konsekrowa-nych Hostii, żeby umożliwić udzielanie Komunii św. chorym i odbywanie adoracji Najświętszego Sakramentu przez wiernych (CIC 934-944).

  Chrześcijanie prawosławni oraz niektórzy anglikanie również przechowuj ą konsekrowane Hostie w celu komunikowania...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebaczenie grzechów

  Podstawowe przekonanie w żydowsko-chrześcijańskim pojmowaniu miłosiernego postępowania Boga z nami (Ez 18,21-28; Mk 1, 4; Łk 15). Jezus odpuszczał grzechy (Mk 2,1-12; Łk 7,36-50) i Kościołowi swemu dał władzę dokonywania tego samego (Łk 24, 47; J 20, 22-23).

  Odpuszczenie grzechów przez chrzest (Dz 2...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebóstwienie

  Według św. Ireneusza z Lyonu (ok. 130 - ok. 200), św. Atanazego Wielkiego (ok. 296-373) oraz innych Ojców Kościoła - cel wcielenia. Ludzie już stworzeni na obraz i podobieństwo Boże (Rdz l, 26-27) dzięki łasce mogą mieć udział w życiu Bożym (2 P 1, 3-4).

  Zob. łaska, Ojcowie Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prozeuci

  (gr. “ci, którzy się nawrócili”). Poganie nawróceni na judaizm (zob. Mt 23, 15; Dz 2, 10), a także “bojący się Boga”, którzy zachowywali tylko część prawa żydowskiego (zob. Dz 10, 2; 13, 43).

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prostota

  1. Cecha znamienna bytu niepodzielnego i niezłożone-go z różnych części (simplicitas). Będąc du-chowo i całkowicie samym sobą. Bóg jest prosty w tym znaczeniu ontologicznym (J 4, 24; zob. DH 297, 800, 805, 1880, 3001; ND 19, 319).

  2. W znaczeniu moralnym prostota się odnosi do nieskomplikowanej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt

Do góry