Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rady ewangeliczne

  Trzy radykalne ideały dla wyznawców chrześcijaństwa, które polegają na dobrowolnie przyjętym życiu w ubóstwie, celibacie i posłuszeństwie ze względu na nadchodzące królestwo Boże (por. DH 1087-1094, 1810, 3911; ND 1817; CIC 573; LG 44).

  Zob. celibat, doskonałość, królestwo Boże, posłuszeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pseudoepigrafy

  (gr. “fałszywe tytuły”). Utwory przypisywane komuś innemu niż ich rzeczywistemu autorowi z myślą o tym, by podnieść ich powagę. Przykładem na to są utwory niekanoniczne; Księga Henocha i Wniebowzięcie Mojżesza. Katolicy na oznaczenie takich żydowskich ksiąg przypisywanych fałszywie innym autorom...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przypadkowość

  Cecha charakterystyczna bytów i wydarzeń, które nie istnieją z konieczności ani się z konieczności nie zdarzają, lecz tylko w jakiejś zależności - ostatecznie w zależności od Boga, jedynego Bytu, który istnieje koniecznie.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeżycie religijne

  Bezpośredni i osobisty kontakt z Bogiem i z Bożymi sprawami (Wj 24, 2, 15-18; 33, 11; DH 3033, 3484; ND 127; DV 8, 14).

  W drugiej adnotacji do ułożonych przez siebie Ćwiczeń du-chownych św. Ignacy Loyola (1491-1556) nawiązał do tradycji sięgającej do Orygenesa (ok. 185 - ok. 254), a ostatecznie do św...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeistoczenie

  Zmiana (wskutek wypowiedzenia przez kapłana słów konsekracji) substancji chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, chociaż postaci chleba i wina pozostają. Sobór Laterański IV (1215) użył czasownika transsubstantiare (łac. “zmieniać istotę”) w eucharystycznej części swego wyznania wiary (DH 802...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przybranie za dzieci Boże

  Pawłowy sposób wyrażania nowych powiązań z Bogiem ludzi odkupionych przez Chrystusa. Wierzący przestali już być niewolnikami grzechu, a stali się przybranymi dziećmi Bożymi, które wołają “Abba, Ojcze” (Rz 8, 15; Ga 4, 5-7), i dziedzicami (Rz 8,17; Ga 4,7) razem z Chrystu-sem, który z samej swojej natury...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekaz

  W Nowym Testamencie tradycja podtrzymywana we wspólnocie. Można też mówić o religijnych tradycjach żydowskich (Ga 1, 14), nawet przewrotnych i domagających się naprawy (Mk 7, 1-13).

  “Przekazem” może też być ogólnie przyjęta nauka chrześcijańska (2 Tes 3, 6) albo szczególne wielkiej wagi tradycje (1 Kor...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczynowość

  Wpływ, jaki jeden byt lub jego część wywiera na drugi. Przyczyna sprawcza powoduje skutki w bycie już istniejącym albo powołuje nowy byt do istnienia. Przyczyna materialna jest “tworzywem”, z którego byt się kształtuje.

  Przyczyna formalna nadaje bytowi kształt i go organizuje, powodując przez to, że...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemienienie

  Wydarzenie z życia Chrystusa, kiedy to na górze (prawdopodobnie na górze Tabor blisko Nazaretu) Piotr, Jakub i Jan zobaczyli Go promieniującego chwałą w towarzystwie Mojżesza i Eliasza (Mt 17, l-9; Mk 9, 2-10; Łk 9,2 8-36; 2 P 1, 16-19).

  Mojżesz i Eliasz, reprezentujący odpowiednio Prawo i proroków...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie do Bożego Narodzenia

  Okres ten na Zachodzie nazywa się Adwentem. Wschodni Syryjczycy własny okres przygotowania do Bożego Narodzenia, obejmujący cztery niedziele przed tą uroczystością, oznaczaj ą wyrazem subára (syr. “zwiastowanie”); Syryjczycy zachodni tym samym wyrazem oznaczaj ą okres sześciu niedziel przed Bożym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt

Do góry