Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rekolekcje

  Indywidualny lub grupowy wyjazd (zazwyczaj do domu zakonnego przeznaczonego do tego celu), mający na celu obudzenie lub pogłębienie życia duchowego poprzez milczenie, modlitwę, a także ćwiczenia, jak i rachunek sumienia. Często można skorzystać z kierownictwa mężczyzn lub kobiet, którzy prowadzą...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Redaktionsgeschichte

  (niem. “dzieje redagowania”). Nazwa nadana przez Willi Marxsena (ur. 1919) pracy ostatecznych redaktorów lub autorów naszych tekstów biblijnych.

  Krytyka redakcyjna (Redaktior geschichte) bada pobudki, jakimi się kierowali autorzy, kiedy wydawali wcześniejsze materiały, zmiany, jakie wprowadzili, oraz orędzie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacje między Osobami Boskimi

  Taka hierarchia Osób Boskich między sobą, że stanowią one Trzy Osoby w jednym Bogu. Znamy cztery takie relacje: ojcostwo, synostwo, tchnienie czynne i tchnienie bierne. Ojcostwo stanowi o Ojcu, synostwo o Synu Bożym, a tchnienie bierne - o Duchu Świętym. Tchnienie czynne jest wspólne Ojcu i Synowi i nie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Redukcjonizm

  (z łac. “sprowadzić do mniejszej miary, zredukować”). Każda próba wytłumaczenia lub wyjaśnienia złożonych danych rzeczywistości przez odwołanie się do jednego tylko jej aspektu. W ten sposób filozof może ogólnie utożsamić rzeczywistość z dostępnymi bezpośrednio danymi zmysłowymi.

  Odrzucenie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relatywizm

  (z łac. “relativus = odnoszący się do czegoś, względny, warunkowy”).

  Pogląd głoszący, że nie ma żadnych absolutnych prawd ani wartości i że wszystko jest zdeterminowane przez poszczególne okresy dziejów, przez kultury, społeczeństwa i osoby. Czysty relatywizm (“wszystkie roszczenia i praw-dy są...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja

  (łac. “przywrócenie, odnowienie”). Przynajmniej od Soboru w Vienne (1311-1312) w Kościele, którego życie na wszystkich szczeblach naznaczone było poważnymi nadużyciami, słyszano wołanie o “reformę głowy i członków”.

  Wołania te się wzmogły podczas “niewoli babilońskiej” papieży w Awinionie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /2 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religia obywatelska

  Wykorzystywanie tradycji religijnych w celu podtrzymania działalności publicznej w krajach, w których żadna religia nie ma zdecydowanej przewagi. W Stanach Zjednoczonych na przy-kład religia obywatelska to zlepek odziedziczony z tradycji żydowsko-chrześcijańskiej przejawiający się w różny sposób, kiedy na...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulacja urodzeń

  Używanie naturalnych, lub sztucznych środków mających na celu zapobieżenie poczęciu podczas stosunku seksualnego. Do środków naturalnych należy powstrzymywanie się od stosunków seksualnych, gdy kobieta może być płodna oraz stosunek przerywany.

  Wśród środków sztucznych te, które działają po stosunku...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ratum et consummatum

  (łac. “zatwierdzone i dopełnione”). Wyrażenie, którym się posługuje prawo kanoniczne na oznaczenie małżeństwa ważnie zawartego i dopełnionego stosunkiem seksualnym w spo-sób godny człowieka i ukierunkowany na zrodzenie dzieci (zob. CIC 1061).

  Małżeństwo jest nierozerwalne, jeżeli jest zatwierdzone i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Raj

  Według Septuaginty (LXX) jest to “ogród w Eden”, w którym Adam i Ewa kiedyś żyli i z którego po grzesznym upadku zostali wypędzeni (Rdz 2, 8-10. 15; 3, 23-24; Ez 28, 13; 31, 8; 36, 35).

  “Raj” zaczął także oznaczać miejsce pobytu błogosławionych po śmierci (Łk 23, 43), “trzecie niebo” nad ziemią, do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /636

  praca w formacie txt

Do góry