Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Relikwie

  (łac. “resztki, szczątki”). Resztki ciała pozostałe po świętych, a także przedmioty ściśle z nimi związane (np. ich ubrania, listy itp.). Od najwcześniejszych stuleci otaczano czcią groby i relikwie mę-czenników i innych świętych. Wyprawy krzyżowe spowodowały powstanie handlu relikwiami, które...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój dogmatów

  Rozwój nauczania w Kościele od czasów apostolskich (DV 8). Autentyczny rozwój domaga się zachowania -mimo zmian - identyczności między nową nauką, a oryginalnym depozytem wiary albo objawieniem, które punkt szczytowy osiągnęło w Jezusie Chrystusie.

  Św. Wincenty z Lerynu (zm. przed rokiem 450) rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Res et sacramentum

  (łac. “rzecz oznaczająca i jej znak”). Jest to rzeczywistość nadprzyrodzona, którą trzeba odróżnić zarówno od sacramentum tantum (łac. “tylko znak”), np. od chleba i wina przeznaczo-nych do sprawowania Eucharystii, jak od res sacramenti tantum (łac. “tylko rzecz oznaczana sama w so-bie”), czyli od łaski...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religie świata

  Te religie, które wzbudzają zainteresowanie światowe ze względu na wiek, wielką ilość zwolenników oraz przemyślaną naukę. Można się zastanawiać, czy lista jest kompletna, ale do tych religii trzeba przynajmniej zaliczyć chrześcijaństwo, judaizm, islam, buddyzm, hinduizm i taoizm.

  Zob. buddyzm...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religijność

  (łac. “związanie, przywiązanie”). Zasadnicza postawa ludzi wobec Boga jako ich Stwórcy i Zbawiciela. Moralna cnota religijności wyraża siew adoracji i wielkodusznej służbie okazywanej naszemu miłującemu Bogu. Karl Barth (1886-1968) przeciwstawił wiarę (opartą na Słowie Bożym i całkowicie zależną od...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religie

  Systemy wierzeń w bóstwo i dawanych mu odpowiedzi, obejmujące także księgi święte, obrzędy kultowe i życie etyczne jej zwolenników. Chrześcijanie ogólnie, a katolicy w sposób szczególny, zostali wezwani do prowadzenia życia w ciągłym napięciu między ewangelizacją a dialogiem, co jest wyrażone...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reguła

  (łac. “prawidło, przepis”). Spisany i zatwierdzony sposób życia mężczyzn i kobiet związanych ślubami, którzy należą do jakiegoś instytutu zakonnego.

  Sobór Watykański II wezwał instytuty zakonne, by unowocześniły różne reguły (PC 3-4, zob. CIC 578, 587). Ludzie świeccy stowarzyszeni z zakonami...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religie tajemne

  Religie pochodzenia greckiego (np. orfizm) albo wschodniego (np. mitraizm), w których obrzędy były często tajemne i zastrzeżone dla wtajemniczonych.

  Religie te - inaczej niż judaizm i chrześcijaństwo, które się opierają na Bożej interwencji w dzieje świata - oparte są na mitycznej interpretacji zjawisk...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reguła wiary

  Norma wiary jako publiczne kościelne kryterium umożliwiające stwierdzenie prawdziwości objawienia przekazanego Kościołowi przez Jezusa Chrystusa. Św. Ireneusz z Lyonu (ok. 130 - ok. 200) odwoływał się do tej normy odpierając twierdzenia gnostyków, że istnieje szczególne objawienie, dostępne tylko dla...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Recepcja

  (łac. “przyjęcie, przyjmowanie”). Proces, dzięki któremu oficjalne nauczanie i oficjalne decyzje przyjmuje, dostosowuje i interpretuje cały Kościół.

  Potrzeba często czasu, zanim oświadczenia soboru powszechnego zostaną poznane, zrozumiane i przyjęte przez Kościoły miejscowe i ich przywódców.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /653

  praca w formacie txt

Do góry