Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ruch oksfordzki

  Ruch w Kościele anglikańskim w latach 1833-1845, którego ośrodkiem był Uniwersytet Oksfordzki. Na jego czele stali: John Keble (1792-1866), John Henry Newman (później kardynał) (1801-1890) i Edward Bouverie Pusey (1800-1882). Był to pierwszy okres anglokatolicyzmu.

  Inspirowany raczej tradycją High Church...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój moralny

  Wzrastanie w człowieku świadomego poczucia odpowiedzialności i odpowiadające mu dojrzewanie osobowej wolnej woli. Oficjalna nauka Kościoła głosi, że dziecko osiąga “wiek posługiwania się rozumem” około siódmego roku życia i że od tego czasu zaczyna działać jako odpowiedzialna osoba...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rękopisy z Qumran

  Teksty religijne w języku hebrajskim, aramejskim lub greckim przepisane, lub stworzone w latach między 20 przed Chrystusem a 60 po Chrystusie i odnalezione w roku 1947 (i póź-niej) w jaskiniach koło Qumran, jakieś 13 kilometrów na południe od Jerycha, tuż obok Morza Martwego. Stąd znane są również jako...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój wiary

  Postęp w przeżywaniu i rozumieniu wiary chrześcijańskiej, odpowiedni do etapów ludz-kiego dojrzewania. Św. Paweł pisze, że się wyzbył tego, co dziecięce (1 Kor 13, 11), i dodaje, że nasze życie z wiary nieustannie się “zmienia”, tak że “coraz bardziej jaśniejąc”, stajemy się podobni do obrazu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozeznanie duchów

  Szczególny dar sprawiający, że człowiek staje się zdolny do odróżniania Bożych charyzmatów od całkiem naturalnych uzdolnień i wpływów złego ducha (l Kor 12, 10).

  Aby można było odróżnić, czy konkretne wydarzenia lub stany pochodzą od Ducha Świętego, czy też od ducha złego i wprowadzającego w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różaniec

  (łac. “ogród różany”). Powszechnie przyjęta na Zachodzie modlitwa, będąca wyrazem nabożeństwa do Matki Bożej. Składa się ona z piętnastu tajemnic, z których każda przypomina jakieś wydarzenie z życia Jezusa lub Maryi. W obręb jednej tajemnicy wschodzą: Modlitwa Pańska (jeden raz).

  Zdrowaś Maryjo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozgrzeszenie

  Wypowiedzenie nad skruszonymi grzesznikami formuły przebaczenia grzechów osobistych przez Chrystusa (zob. DH 1673). Rozgrzeszenie może być wyrażone w formie orzekającej (np. “Ja tobie odpuszczam grzechy”) albo modlitewnej (np. “Niech Bóg wszechmogący zmiłuje się nad nami i odpuści nam nasze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /2 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmyślanie

  Modlitwa myślna, której celem jest zjednoczenie z Bogiem i wglądnięcie w wolę Bożą przez zastanawianie się nad zagadnieniem poruszanym w Piśmie Świętym lub nad innym zagadnieniem duchownym.

  Ponieważ rozmyślanie jest odmianą modlitwy dla początkujących, stopniowo ćwiczenie się w nim powinno...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religioznawstwo

  Nauka, która się rozwinęła pod koniec XIX stulecia i zajmuje się studiami nad podobieństwami i różnicami w wierzeniach i życiu religijnym wyznawców różnych religii. Religioznawstwo jako takie nie wypowiada się o względnych zasługach i ostatecznej prawdzie religii, które są przedmiotem jego badań.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roztropność

  Pierwsza cnota kardynalna, dająca możliwość wprowadzania w życie ogólnych zasad i ideałów. Roztropność chrześcijańska to coś więcej niż przenikliwość, umożliwiająca przewidywanie trudności i unikanie konsekwencji, których się nie chce. Pociąga ona za sobą ćwiczenie praktycznej wyobraźni, co...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /424

  praca w formacie txt

Do góry