Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rzeczywista obecność

  Wśród wielu sposobów obecności Chrystusa zmartwychwstałego na naszym świecie jest to obecność jedyna w swoim rodzaju (SC 7). Po dokonaniu konsekracji podczas Mszy św. jest On obecny z Ciałem, Krwią, duszą i bóstwem pod postaciami Chleba i Wina (zob. DH 1637, 1640-1641, 1651-1654; ND 1514, 1517-1518...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sąd ostateczny

  Ponowne przyjście na świat Chrystusa przy końcu dziejów, żeby sądzić żywych i umar-łych (zob. DH 10, 13-14, 76, 150; ND 2-3, 12, 17). Prorocy Starego Testamentu zapowiadają nadejście “Dnia Pańskiego”, kiedy się objawi wola Boża, narody zostaną osądzone i udzielona zostanie obfitość Bożych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Saduceusze

  (hebr. “sadduki”, prawdopodobnie od imienia własnego Sadduk). Tradycyjnie uważa się ich za potomków kapłana Sadoka (2 Sm 8, 17; 1 Krl 1, 8).

  Od II wieku przed Chrystusem ta arystokratyczna grupa kapłańska odgrywała bardzo ważną rolę polityczną i ekonomiczną. Opierając się na Torze, sadu-ceusze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sceptycyzm

  (gr. “badać, myśleć, wątpić”). Wątpienie w możliwość poznania czegoś jako rzeczy pewnej. Gorgiasz (zm. 376 r. przed Chr.) i Pyrron z Elidy (ok. 360 - ok. 270 przed Chr.) utrzymywali, że ludzie nigdy nie mogą mieć pewności o czymkolwiek.

  Taki absolutny sceptycyzm, zwany też czasami pyrroni-zmem, jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sakrament

  (łac. “zastaw, przysięga wojskowa na wierność, zobowiązanie”).

  Ustanowiony przez Chrystusa znak widzialny, który wskazuje i przekazuje łaskę. W Kościele katolickim i prawosławnym przyj-muje się siedem takich sakramentów: chrzest, bierzmowanie, Eucharystię, małżeństwo, kapłaństwo, na-maszczenie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /2 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rusini

  Nazwa nadawana plemionom wschodniosłowiańskim na Rusi (Białorusini, Wielkorusini, Małorusini); w XIX stuleciu nazwa ta została rozszerzona na Ukraińców mieszkających w dawnej Galicji na Podkarpaciu i na Bukowinie. Katolicy ruscy są zazwyczaj członkami Kościoła Bizantyńsko-Ukraińskiego.

  Zob. Kościoły...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rygoryzm

  (z łac. “rigor = sztywność, surowość, nieugiętość”). System teologii moralnej, który w wypadkach, kiedy zachodzi wątpliwość, kładzie nacisk na prawo z uszczerbkiem dla wolności, nawet jeżeli opowiedzenie się za swobodą ma większy stopień prawdopodobieństwa. Taki sposób myślenia tłumi wolność...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rytuał

  (z łac. “ritus =- obrządek”). Oficjalna księga liturgiczna zawierająca modlitwy i opis czynności przepisanych podczas udzielania sakramentów, prowadzenia pogrzebów, publicznego składania ślubów, konsekracji kościoła i innych obrzędów religijnych.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rubryka

  (z łac. “ruber = czerwony”). Wskazówka w księgach liturgicznych wydrukowana czerwonym kolorem obok głównego tekstu (drukowanego w czarnym kolorze), który się śpiewa lub czyta podczas zgromadzeń liturgicznych. Rubryki wskazują, w jaki sposób można lub trzeba sprawować obrzędy liturgiczne.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch liturgiczny

  Nowożytny ruch, który się zaczął wśród katolików, ale wkrótce rozszerzył się także na inne wyznania chrześcijańskie, a który popiera czynny udział wszystkich członków Kościoła w oficjalnym kulcie i prowadzi do tego, żeby Eucharystia stała się rzeczywistym ośrodkiem ich życia wspólnotowego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /2 366

  praca w formacie txt

Do góry