Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sobór Laterański II (1139)

  Zwołany został przez Innocentego II (papieża w latach 1130-1143), którego wybór spowodował schizmę; chodziło o potępienie antypapieża Anakleta II (zm. 1138) i jego zwolenników.

  Sobór ten ogłosił także kanony przeciw lichwie i symonii (zob. DH 715-716) i potępił tych, którzy zmieniali sakramenty albo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Laterański III (1179)

  Sobór zwołany przez Aleksandra II (papieża w latach 1159-1181)w celu zapewnienia wolności Kościołowi po tym, jak Fryderyk I Barbarossa (cesarz rzymski 1152-1190) poparł trzech antypapieży.

  Najbardziej znamiennym postanowieniem soboru był dekret, na mocy którego do wyboru papieża wymagana jest większość...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Laterański IV (1215)

  Najważniejszy zachodni sobór powszechny w Średniowieczu, zwołany przez papieża Innocentego III w czasie największej doczesnej potęgi Kościoła. Jego celem było utwierdzenie bezpieczeństwa powszechnej społeczności chrześcijańskiej, o której marzono w związku z naj-nowszym utworzeniem cesarstwa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Kontantynopolitański III (680 / 681)

  Szósty sobór powszechny, który zwołał cesarz Konstantyn IV (Pogonatus) (cesarz w latach 668-685) w celu rozwiązania sprawy monoteletów. Papieża Agatona reprezentowali trzej delegaci, jednak żaden z nich nie przewodniczył obradom; czynił to sam cesarz. Sobór ponownie zatwierdził chalcedońskie wyznanie wiary...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Florencki (1438 - 1445)

  Powszechnie się go uważa za siedemnasty sobór powszechny Kościoła rzymskokatolikiego, a czasami jego początek datuje się na rok 1431, ponieważ pierwsza część Soboru w Bazylei była przygotowaniem Soboru Florenckiego.

  Pierwotnie zwołano go po to, by doprowadzić do jedności z Kościołem greckim. Kiedy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Konstantynopolitański I (381)

  Zwołany został przez cesarza Teodozjusza I w celu wzmocnienia jedności w wierze po długo trwających sporach ariańskich. Wzięli w nim udział, zgodnie z planem, tylko biskupi ze Wschodu, według tradycji 150-ciu, a w rzeczywistości 146-ciu.

  Nie było na nim oficjalnego przedstawiciela papieża św. Damazego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Konstantynopolitański II (553)

  Piąty sobór powszechny, zwołany przez cesarza Justyniana I (panował w latach 527-565), żeby zaprowadzić pokój w Kościele wschodnim.

  Żeby odnieść zwycięstwo nad monofizytami, Justynian zachęcił 165 biskupów obecnych na Soborze (praktycznie wszyscy byli ze Wschodu) do potępienia Teodora z Mopsuestii...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skotyzm

  System filozoficzno-teologiczny, opracowany przez franciszkanina, bł. Dunsa Szkota (ok. 1265-1308), który pochodził ze Szkocji, a wykłady prowadził w Cambridge, Oksfordzie, Paryżu i Kolo-nii; z powodu ogromnych zdolności do spekulacji nazwano go doctor subtilis (łac. “doktor, uczony wnikliwy”).

  Inaczej niż...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Chalcedoński

  Czwarty sobór powszechny, który się odbył w mieście zwanym obecnie Kadi-Koy (Turcja), leżącym na przeciwległym Konstantynopolowi brzegu Bosforu. Sobór został zwołany, by się zająć monofizycką herezją Eutychesa (ok. 378-454), który tak się przeciwstawiał istnieniu dwóch natur w Chrystusie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /2 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrucha doskonała

  Szczery smutek z powodu popełnionych grzechów, któremu towarzyszy postanowienie, że nie będzie się już grzeszyć (zob. Ps 51; Łk 15, 11-32; 18, 9-14; DH 1676-1678; ND 1622-1624). Skrucha doskonała jest konieczna do ważności sakramentu pokuty (zob. DH 1451-1465, 1704; ND 1614/5-14, 1644).

  Zob. sakrament...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /361

  praca w formacie txt

Do góry