Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sobór Lyoński II (1274)

  Zwołany przez Grzegorza X (papieża w latach 1271-1276), który chciał: zorganizować wyprawę krzyżową (w celu wyzwolenia Ziemi Świętej spod panowania Saracenów), zgody z Grekami, reformy Kościoła. Brali w nim udział wielcy teologowie, tacy jak: św. Albert Wielki (ok. 1200-1280) i św. Bonawentura (ok...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Nicejski I (325)

  Pierwszy sobór powszechny, zwołany przez cesarza Konstantyna Wielkiego (zm. 337), który obradował w Nicei (obecnie Iznik w Turcji) i zajmował się herezją ariańską, grożącą rozbi-ciem jedności Kościoła i cesarstwa rzymskiego.

  Kapłan aleksandryjski, Ariusz, głosił, że Chrystus, będąc daleki od...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Nicejski II (787)

  Sobór zwołany przez cesarzową-regentkę, Irenę, i patriarchę konstantynopoli-tańskiego, św. Tarazjusza (zm. 806). Łącznie z delegacją z Zachodu wzięło w nim udział około 350 biskupów. Patriarchaty: aleksandryjski, antiocheński i jerozolimski mogły wysłać tylko po dwóch mni-chów, znajdowały się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Powszechny

  Spowodowane odpowiednimi okolicznościami spotkanie biskupów całego Kościoła, którzy - z papieżem i pod jego kierownictwem - głoszą naukę i ustanawiają prawa jako zespół, a także mogą wypowiadać się nieomylnie w sprawach dotyczących wiary i obyczajów.

  Sobór Nicejski II (787), odrzucając twierdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Trydencki (1545 - 1563)

  Zwołany przez Papieża Pawła III, żeby wyjść naprzeciw poważnej potrzebie reform, zebrał się w północnowłoskim mieście Trydent; katolicy uważaj ą go za dziewiętnasty sobór powszechny. Sobór Trydencki, wielki sobór kontrreformacji, wyjaśnił naukę Kościoła i odnowił jego dyscyplinę.

  Dzieli się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Laterański V (1512 - 1517)

  Zwołany przez papieża Juliusza II (1443-1513) w celu załatwienia spraw spornych związanych z odradzającym się koncyliaryzmem i niektórymi poglądami, które zdawały się przeczyć indywidualności i nieśmiertelności duszy. Po śmierci Juliusza II obrady prowadził Leon X (1475-1521).

  Przyjęto kilka bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Vienneński (1311 - 1312)

  Sobór, który został zwołany przez papieża Klemensa V (1264-1314) i zebrał się w Vienne w południowej Francji. W roku 1309 papież - z pochodzenia Francuz - przeniósł swoją rezydencję do Awinionu w południowej Francji; papieże przebywali tam do roku 1377, co nazy-wano “niewolą awiniońską”.

  Chcąc...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Lyoński I (1245)

  Zwołany przez Innocentego IV (papieża w latach 1243-1254), żeby omówić to, co on sam we wstępnej homilii nazwał “pięcioma ranami Kościoła”: gorszący sposób życia prowadzony przez wielu duchownych i świeckich, zdobycie Jerozolimy przez Saracenów, zagrożenie greckie wobec cesarstwa łacińskiego w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Konstantynopolitański IV (869 / 870)

  Przez katolików rzymskich jest uważany za ósmy sobór powszechny. Potwierdził on prymat jurysdykcyjny Rzymu, potępił obrazoburstwo i próbował odnieść zwycięstwo nad tymi, którzy popierali Focjusza (ok. 810 - ok. 895), złożonego ze stanowiska patriarchy Konstantynopola, który później został przywrócony na...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Laterański I (1123)

  Zwołany został przez Kaliksta II (papieża w latach 1119-1124) w celu ratyfikowania Konkordatu Wormackiego, który rozwiązywał długotrwałą walkę o inwestyturę między Kościołem, a cesarstwem. Sprawą do rozstrzygnięcia było prawo cesarza i książąt do wręczania biskupom oznak władzy oraz do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt

Do góry