Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sobór w Bazylei (1431 - 1449)

  Sobór ten, zwołany przez papieża Marcina V (1417-1431), a później przez Eugeniusza IV (1431-1447), miał nadal na sobie plamę koncyliaryzmu poprzedniego Soboru w Konstan-cji (1414-1418).

  Częściowo z tego powodu, a częściowo dlatego, że przedstawiciele Kościoła greckiego zgodzili się wziąć udział w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawności

  (1) zob. nawyki. (2) Zachodnia scholastyka nazywa łaskę uświęcającą sprawnością stworzoną, ale nadprzyrodzoną, ponieważ (a) przemienia ona naszą duszę i jej całkiem naturalne uzdolnienia, (b) wspiera te cnoty teologalne, które przewyższają nasze naturalne władze.

  Zob. cnota, cnoty teologalne...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Soteriologia

  (gr. “nauka o zbawieniu”). Systematyczna interpretacja zbawczego dzieła Chrystusa na korzyść ludzi i świata. Nowy Testament uznając, że Chrystus umarł i powstał z martwych, żeby zbawić grzeszną ludzkość (Mk 14, 24; J 11, 49-52; Rz 4, 25; 5, 6-11; 1 Kor 15, 3; 1 P 1, 3), utrzymuje również, że zbawcza...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór w Konstancji (1414 - 1418)

  Na ogół uważany przez katolików rzymskich za szesnasty sobór powszechny, zebrał się, żeby położyć kres wielkiej schizmie (1378-1417), której ostatni okres był znamienny dlatego, że panowało aż trzech papieży roszczących sobie prawo do domagania się posłuszeństwa od chrześcijan: Jan XXIII, który...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spirytyzm

  (z łac. “spiritus = duch”). System praktyk oparty na przekonaniu, że dusze zmarłych mogą nawiązywać kontakt z ludźmi żyjącymi, szczególnie za pośrednictwem medium.

  Wprawdzie próby takiego kontaktowania się ze zmarłymi były dość powszechne w przeszłości (np. 1 Sm 28, 3-25), to jednak spirytyzm...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socynianizm

  System religijny odrzucający istnienie Trójcy Przenajświętszej i bóstwo Jezusa Chrystusa.

  Nazwę zawdzięcza Włochowi, Leliuszowi Franciszkowi Marii Sozini (1525-1562) i jego siostrzeńcowi, Faustowi Pawłowi Sozzini (1539-1604; nazwisko jego pisano rzeczywiście inaczej niż nazwisko wuja) (zob. DH 1880; ND...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spowiedź

  Cały sakrament pokuty albo ta jego część, kiedy to penitent wyznaje przed kapłanem swoje grzechy (CIC 959-991; zob. CIC 916; CCEO 707, 711, 718-727, 729-730, 732-736).

  Spowiedź zazwyczaj odbywa się indywidualnie, w pewnych okolicznościach jednak można udzielić rozgrzeszenia ogólnego (albo rozgrzeszyć...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sola fides

  (łac. “tylko wiara”). Główne twierdzenie Marcina Lutra (1483-1546) przekazane protestanc-kim reformatorom. Usprawiedliwienie otrzymujemy przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Rz 1, 17), a nie przez wypełnianie prawa (Rz 3,28).

  Zob. prawo i Ewangelia, protestanci, usprawiedliwienie, wiara, zasługa.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór o cierpienie Boga

  Spór, który trwał od piątego stulecia aż po Sobór Konstantynopolitański II (553), a którego przedmiotem były stwierdzenia o Synu Bożym, który za nas cierpiał i umarł.

  Zakładając, że Bóg jako Bóg nie może cierpieć, możemy jednak przyjąć, że zjednoczenie natury boskiej z ludzką w jednej Osobie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Watykański I (1869 - 1870)

  Zwołany przez Piusa IX (który był papieżem w latach 1846-1878), zamierzał się zająć wieloma zagadnieniami, także Kościołami wschodnimi (patriarchowie wschodni zostali zaproszeni na Sobór, ale nie przybyli).

  Obrady zawieszono, kiedy wojska włoskie zajęły Rzym we wrześniu 1870 roku. Do tego roku sobór...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 662

  praca w formacie txt

Do góry