Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Subordynacjonizm

  (z łac. “subordinare = podporządkowywać”). Wyznaczenie niższej pozycji Synowi Bożemu w stosunku do Boga Ojca oraz Duchowi Świętemu w stosunku do Boga Ojca i Syna Bożego.

  Dopóki nie została wypracowana nauka o Trójcy Przenajświętszej, a teologowie starali się usprawiedliwić i obronić monarchię (gr...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starzec

  Mnich prowadzący życie kontemplacyjne, wokół którego gromadzą się młodzi mnisi albo inni ludzie pragnący kierownictwa duchownego. Ta odmiana kierownictwa jest bardzo znamienna dla rosyjskiej historii życia religijnego, a także dla Greków, którzy takiego kierownika nazywają geron (gr. “Starzec”).

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substancja i przypadłości

  Rzeczywistość, która mimo zmian pozostaje ta sama, i cechy znamienne (często podlegające zmianie), które w niej tkwią. Substancja (łac. “rzeczywistość, która się pod czymś znajduje jako jego podstawa”). może istnieć sama z siebie, podczas gdy przypadłości mogą istnieć tylko w substancji, a nie mogą...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stoicy

  (gr. “nauczający w portyku”). Szkoła filozoficzna, założona przez Zenona z Kitionu (335-263 przed Chr.), nazwana tak od stoi, czyli od portyku w Atenach, w którym Zenon nauczał.

  Stoicy głosili, że istnieje harmonia między człowiekiem, który jest mikrokosmosem (gr. “mały świat”), a wszechświatem, który...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Suche dni

  Cztery okresy postu i powstrzymywania się od pokarmów mięsnych, które pierwotnie mogły być związane ze świętowaniem zbiorów i następnie tworzyły przygotowanie do święceń.

  Przypadają one w środę, piątek i sobotę na początku Wielkiego Postu, po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, po święcie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stolica Święta

  Oficjalna nazwa państwa watykańskiego, a także władza papieża jako biskupa Rzymu, której symbolem jest jego tron. Prawo kanoniczne przez wyrażenie “Stolica święta" lub “Stolica apostolska" rozumie nie tylko samego papieża, ale także - jeżeli na to wskazuje kontekst - sekretariat stanu i inne urzędy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sukcesja apostolska

  (z łac. “succedere = następować po kimś lub po czymś”). Nieprzerwana ciągłość w sprawach istotnych, dotyczących wiary i praktyk religijnych, między Kościołem dzisiejszym a Kościo-łem, jaki założył Chrystus za pośrednictwem apostołów.

  Ciągłość ta jest wyrażana poprzez nazywanie biskupów...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strukturalizm

  (z łac. “structura = budowa, konstrukcja”). Metoda stworzona przez Ferdynanda de Saussure'a (1857-1913) i zastosowana w lingwistyce. Ciaude Levi-Strauss (1908-1995) posłużył się nią do analizy mitów tradycyjnych społeczeństw i zastosował ją w takich dyscyplinach, jak psychologia i socjologia.

  W egzegezie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starowiercy

  Ci Rosjanie, przede wszystkim mieszkający w wioskach, którzy odrzucili (głównie liturgiczne) reformy patriarchy moskiewskiego, Nikona (1605-1681); znani są również pod nazwą staroobrzędowców.

  W roku 1667 zostali oni ekskomunikowani jako raskolniki (czyli schizmatycy), byli prześladowani przez państwo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sumienie

  Zdolność do dokonania oceny i wyboru przebiegu działania zgodnie z prawem, jakie Bóg zapisał w naszych sercach (Rz 2, 12-16; zob. GS 16; DHu 3).

  Sumienia nie można tak po prostu utożsamiać z prawem Bożym, ponieważ może ono być nawiedzone skrupułami, poddawać się rozluźnieniu albo być nieczule na...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt

Do góry