Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Świadkowie Jehowy

  Sekta, którą założył w Stanach Zjednoczonych Charles Taze Russell (1852-1916), a która pierwotnie nosiła nazwę “Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego”.

  Russel utrzymywał, że wkrótce nastąpi drugie przyjście Chrystusa, a swoje poglądy głosił w “Strażnicy”. Jego zwolennicy, nastawieni...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święcenia

  Obrzęd liturgiczny, podczas którego kandydaci stają się diakonami, kapłanami (prezbiterami) lub biskupami. Udzielanie tego sakramentu, które się zaczyna pod koniec Liturgii Słowa, a przed Liturgią Eucharystyczną, następuje przez nałożenie rąk i wypowiedzenie przepisanej formuły.

  Po święceniach...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadomość klasyczna

  Wyrażenie, którego używał Bernard Lonergan (1904-1984) na oznaczenie tego, w jaki sposób kultura warunkuje świadomość, w jej rozwoju od wiedzy naiwnej do filozoficznej. Świadomość klasyczna jest rozwiniętą formą świadomości przekonanej, że pewna określona kultura jest normującym i wyższym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święto

  Dzień szczególnego obchodu liturgicznego w kalendarzu liturgicznym.

  W niedzielę wspominamy zmartwychwstanie Chrystusa; na Wschodzie zwie się ją często “Dniem ósmym” albo pierwszym dniem nowego stworzenia, które nam przyniósł Chrystus. Święta ruchome to takie, jak Wielkanoc i Zesłanie Ducha Świętego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świat

  Wszechświat stworzony przez Boga (Mt 25, 34; J 17, 5. 24). Wyraz “świat” może też oznaczać regiony w których powinna być przepowiadana Ewangelia (Mk 6, 15), a nawet tych, którzy nie uznają Chrystusa (J l, 9-11) i są nastawieni wrogo wobec Niego i wobec Jego naśladowców (J 8, 23; 15, 18-20; 17, 14).

  Szatan...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śmierć

  Ostateczny koniec naszego biologicznego istnienia, po którym dzieje naszego życia otrzymują wobec Boga pełny i nieodwracalny kształt (GS 18).

  Pismo Święte zauważa zarówno śmierć naturalną (np. Ps 49, 11-12; Iz 40, 6-7, jak śmierć będącą wynikiem grzechu (Rdz 3, 19; Rz 5, 12). Śmierć będzie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świętokradztwo

  Znieważenie osób Bogu poświęconych, wydarzeń świętych, miejsc i przedmiotów. Przykładem może być profanacja kościoła, kradzież kielichów mszalnych albo puszek przeznaczonych do przechowywania Najświętszego Sakramentu, a także przemoc względem osób wiodących życie konsekrowane.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ślub

  Obietnica złożona Bogu dobrowolnie przez człowieka dorosłego, że spełni jakieś dobro, do którego nie jest zobowiązany przez Boże przykazania, prawo kościelne lub inne zobowiązania. Do wypełnienia takiego ślubu jest człowiek zobowiązany na mocy cnoty religii (zob. CIC 1191-1198).

  W Starym Testamencie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka umierania

  Nauka rozwinięta w późnym Średniowieczu o tym, jak się powinni zachować chrześcijanie w obliczu śmierci. Książki na ten temat, np. dzieło Jana Gersona (1363-1429), cieszyły się wielkim powodzeniem i wpłynęły na przedstawianie śmierci w sztuce.

  Zob. śmierć.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szabat

  (hebr. “odpoczynek”). Sobota - ostatni dzień tygodnia, kiedy to należy oddać cześć Bogu i po-wstrzymać się od pracy (Wj 20,10; 31, 1317). W dniu tym wspomina się fakt, że Bóg “odpoczął” po do-konaniu dzieła stworzenia (Rdz 2, 2-3; Wj 20, 11; 31, 17) i że Naród Wybrany został wyzwolony z Egip-tu (Pwt...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /863

  praca w formacie txt

Do góry