Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święto Przaśników

  Przaśniki (po grecku azymoi = bez kwasu) to cienkie, niekwaszone pieczone placki (por. Rdz 19, 3), które Żydzi jedli podczas siedmiodniowego święta będącego wspomnieniem ich wyjścia z Egiptu (Wj 12,15; 23, 15; 34, 18).

  Z powodu fermentacji kwaszony chleb nabrał znaczenia zepsucia (Mt 16, 6; 1 Kor 5, 7)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świętość

  Przymiot bytu, który całkowicie spełnia cel swego istnienia i dzięki temu jest sam w sobie zjednoczony. Ściśle mówiąc, tylko Bóg jest święty, ponieważ jest On “Tajemnicą budzącą przerażenie i zachwyt” (Mysterium tremendum etfascinans), “całkowicie inny” niż ludzie i święty w sposób niemożliwy do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świętość Kościoła

  Jedna z głównych cech znamiennych dla Kościoła i jego członków, a zarazem artykuł wiary oparty na najwcześniejszych wyznaniach wiary (DH 1-2, 4, 5, 10-39, 41-43; ND 1-5, 9-10).

  Przez Ofiarę, którą złożył Chrystus, przez Ducha Świętego i przez chrzest święty cały Kościół został uświęcony (Rz 5...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światło chwały

  Światło, którego potrzebują ludzie będący w niebie, żeby mogli w wizji uszczęśliwiają-cej oglądać Boga. W Psalmie 36,9 jest mowa o tym, że w Bożym świetle widzimy światło, a Objawienie św. Jana mówi nam, że w nowej Jerozolimie normalne światło będzie zastąpione przez światło Boże (Ap 21...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śpiew

  Śpiewane lub recytowane wypowiadanie poetyckich lub prozaicznych tekstów (często wziętych z Pisma Świętego) podczas sprawowania obrzędów liturgicznych. Praktyka ta jest spadkiem odziedziczo-nym po judaizmie.

  Nowy Testament przytacza chrześcijańskie hymny (np. Łk 1, 46-55; Flp 2, 6-11; 1 Tm 3, 16), które...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światowa Rada Kościołów

  Zjednoczenie Kościołów, które się ukształtowało wskutek zlania się “Ruchu Wiary i Ustroju” z “Życiem i Pracą” podczas spotkania w roku 1948 w Amsterdamie.

  Głównym celem Światowej Rady Kościołów jest wezwanie skierowane do wszystkich Kościołów, by zmierzały do widzialnej jedności w wierze i w jednej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śpiew gregoriański

  Muzyka obrządku łacińskiego tradycyjnie przypisywana papieżowi Grzegorzowi I Wielkiemu (ok. 540-604), który się mógł przyczynić do jej upowszechnienia w Rzymie.

  Śpiew gregoriański - zwany też melodią prostą, ponieważ jego rytmika nie jest skomplikowana - znamionuje się surowym i uporządkowanym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świątynia Jerozolimska

  Główna świątynia żydowska, zbudowana w Jerozolimie, i jedyne miejsce, w którym można było składać ofiary (zob. Pwt 12, 1-31). Po raz pierwszy zbudowano ją za panowania Sa-lomona (ok. 970 - ok. 930 przed Chr.). Ta świątynia została zburzona przez Babilończyków w roku 586 przed Chr. Prorok Aggeusz oraz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środa Popielcowa

  W obrządku rzymskim, stosowanym na ogół na Zachodzie, pierwszy dzień Wielkiego Postu, charakteryzujący się nabożeństwem pokutnym, podczas którego wiernym posypuje się czoła lub czubek głowy popiołem wraz z napomnieniem: “Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, lub “Pamiętaj, prochem jesteś i w proch...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świece

  Walce, lub bryły wosku uformowane wokół knota i dające po zapaleniu światło. Ceremoniom kościelnym towarzyszy światło zapalonych świec. W dzień i w nocy światło, zwykle świeca, pali się przed tabernakulum, zawierającym konsekrowane hostie. Życie chrześcijan biegnie od świecy chrzciel-nej, poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 612

  praca w formacie txt

Do góry