Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Teologia piękna

  W estetyce piękno jest jakością albo zestawieniem jakości, które sprawiają przyjemność. Harmonia własnych Bożych doskonałości i współdziałania sił w dramacie zbawienia człowieka budzi zachwyt własnym pięknem.

  To piękno możemy kontemplować w chwale i blasku, które Chrystus nam objawił jako...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia moralna

  Dział teologii, który się zajmuje studiami nad tym, jak chrześcijanie (i inni ludzie) powinni postępować, i uczy ich tego. To systematyczne spojrzenie na życie moralne chrześcijan opiera się na Piśmie Świętym (np. na Dekalogu, na Kazaniu na Górze, na zaleceniach św. Pawła), na racjach filozoficznych i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /2 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia polityczna

  Teologia protestująca przeciw “prywatyzacji religii” i kładąca nacisk na społeczną odpowiedzialność chrześcijan. Odkąd chrześcijanie uzyskali wolność religijną dzięki odnowie dokonanej przez Konstantyna Wielkiego (ok. 280-337), niektórzy z nich - tacy jak Euzebiusz z Cezarei (ok. 260 - ok. 340)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia narracyjna

  (łac. “opowiadać”). Nowoczesna próba odnowienia teologii chrześcijańskiej jako teologii religii historycznej, która nie tylko ma coś do przekazania, ale ma także wydarzenia do opowiedzenia. Wyzwalając się od abstrakcyjnych stwierdzeń doktrynalnych, teologia narracyjna odnajduje swoją ojcowiznę w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia pozytywna

  Gałąź teologii zajmująca się historycznymi przesłankami i szczegółowymi wyda-rzeniami (wziętymi z Pisma Świętego i Tradycji, żeby określić to, czego naucza wiara chrześcijańska) i przeciwstawna teologii naturalnej, która się zajmuje powszechnymi zasadami religijnymi znanymi z rozumu.

  Obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia naturalna

  Nauka zajmująca się wiedzą o Bogu dostępną tylko przy pomocy samego rozumu (zob. Ps 19, 1-4; Mdr 13, 1-9; Dz 14, 17; 17, 22-31; Rz 1, 18-23; 2, 14-15). Teologia naturalna, rozwinię-ta przez św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225-1274), została zakwestionowana w czasach Oświecenia, kiedy to celem ataku stała się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia rozwoju

  Kierunek teologiczny, któremu początek dał Alfred North Whitehead (1861-1947); jego filozofia, podobnie jak niektóre inne filozofie, kładzie nacisk na pierwszeństwo stawania się nad istnieniem, przewyższa je jednak, ponieważ próbuje scalić to podejście do rzeczywistości z wynikami nauk...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia negatywna

  Podobnie jak w teologii apofatycznej podejście do Bożej Tajemnicy, które podkreśla, że raczej potrafimy powiedzieć, czym Bóg nie jest, niż czym jest w rzeczywistości. Jest to sposób uprawiania teologii, który kładzie większy nacisk na to, co się wyraża po łacinie słowem sapientia (łac. “mądrość”)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia kerygmatyczna

  (gr. “przepowiadać, głosić orędzie”). Teologia nastawiona na przepowiadanie decydujących wydarzeń z dziejów zbawienia.

  W latach trzydziestych tego stulecia Franz Lakner na wydziale teologicznym w Innsbrucku rozwijał teologię kerygmatyczną, której ośrodkiem był Chrystus taki, jakim Go trzeba...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia symboliczna

  Pogląd głoszący, że świat widzialny jest obrazem świata niewidzialnego. Platon (427-347 przed Chr.), pisząc w dialogu Timajos o początku i układach świata, mówi: “Czas jest rucho-mym obrazem wieczności”.

  Przypowieści wskazują, że Jezus we wszystkich rzeczach i w codziennych wydarzeniach upatrywał...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 101

  praca w formacie txt

Do góry