Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Tiara papieska

  (gr. “zwój, turban). Duże, nakrycie głowy w formie stożka, które nakładano papieżowi na głowę podczas koronacji i które zakładał podczas uroczystych pozaliturgicznych funkcji.

  Papież Paweł VI sprzedał własną tiarę, a pieniądze przeznaczył na biednych. Jan Paweł I odmówił koronacji. Jego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tolerancja

  (łac. “wytrzymałość, cierpliwość”). Pozostawianie w spokoju tych, którzy się od nas różnią wierzeniami i praktykami. Po wycierpieniu prześladowań ze strony niektórych przywódców żydowskich, a potem - przez stulecia - ze strony władców rzymskich, chrześcijanie osiągnęli wolność religijną na...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /2 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria dwóch źródeł

  1. Niemal powszechnie przyjęta hipoteza, że Ewangelie św. Mateusza i św. Łukasza miały dwa większe źródła: Ewangelię św. Marka i źródło “Q” (zbiór wypowiedzi Jezusa).

  2. Powszechnie utrzymywany pogląd od wieku XVI do Soboru Watykańskiego II, że istnieją dwa “materialnie” oddzielone i równie ważne...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia śmierci Boga

  Prąd teologiczny - popularny w latach sześćdziesiątych - rozwinięty głównie w Stanach Zjednoczonych, który czasem prowadził dialog ze współczesnym sobie ateizmem, innym razem przedstawiał świat jako porzucony przez Boga, a nawet szedł w ślady Fryderyka Nietzschego (1844-1900) i głosił, że Bóg...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia transcendentalna

  Kierunek teologiczny podobny do filozofii transcendentalnej i związany w sposób szczególny z Karlem Rahnerem (1904-1984) i Bernardem Lonerganem (1904-1984). Pyta ona o możliwość odpowiedzi, na które czekamy, gdy się zastanawiamy nad ludzkim podmiotem.

  Posługując się przykładem Rahnera, możemy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia Trójcy Przenajświętszej

  Próby zrozumienia i wyjaśnienia choć w niewielkim stopniu głównej tajemnicy wiary chrześcijańskiej, że mianowicie istnieje jeden Bóg w Trzech odrębnych Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty (Mt 28, 19; 2 Kor 13, 13). Św. Augustyn z Hippony (354-430), malując na podstawie działania naszego rozumu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /2 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia wschodnia

  Teologia rozwinięta przez greckich oraz syryjskich Ojców Kościoła. Ogólnie rzecz biorąc, teologia wschodnia jest zaangażowana w przechowanie całej tradycji chrześcijańskiej tak, jak została ona podana przez Ducha Świętego, zapisana w Piśmie Świętym, a szczególnie przekazywana przez pierwsze sobory...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia wyzwolenia

  Ruch szeroko rozpowszechniony w Ameryce Łacińskiej, który:

  a. nawiązuje do wyjścia z Egiptu, do nawoływań prorockich, by się troszczyć o sprawiedliwość, i do faktu, że Jezus głosił królestwo Boże,

  b. Pismo Święte odczytuje na tle całkowitego wyzwolenia,

  c. zakorzenił się głęboko tam, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia Pawłowa

  Teologia rozwinięta przez św. Pawła (zm. ok. 67), którego powołanie będące nawróceniem ok. 34 roku (1 Kor 9, 1; 15, 8-11; Dz 9, 3-9) zmieniło z gorliwego faryzeusza (Flp 3, 5-8; Dz 22, 3-5), prześladowcy chrześcijan (1 Kor 15, 9; Ga 1, 13-14; Dz 7, 58 - 8, 3; 9, 1-2) w wielkiego apostoła narodów (Ga 1...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia misyjna

  Systematyczna nauka o tym, w jaki sposób cały Kościół i wszyscy chrześcijanie zostali posłani przez Chrystusa. Św. Franciszek Ksawery (1506-1552), mimo że cechował się odwagą i szlachetnością, narzucił zwyczaje łacińskie mieszkańcom wybrzeża malabarskiego, podczas gdy żyjący później jezuita św...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /2 498

  praca w formacie txt

Do góry