Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Tradycjonalizm

  Reakcja przeciw racjonalizmowi i indywidualizmowi, popieranym przez Oświecenie. Klasyczną jego formę wyraził Felicite de Lamennais (1782-1854) w czterotomowym Essai sur indifference en matičre de religion (fr. “ Szkic o obojętności w dziedzinie religijnej”).

  Podobne poglądy głosili: Louis de Bonald...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójca immanentna

  Absolutna tajemnica trzech Osób Boskich w ich odwiecznym życiu. Dzięki “ekonomii” (lub dziejom) zbawienia, rozpoczętej w Starym Testamencie, a dopełnionej w Nowym Testamencie przez wcielenie Syna Bożego i zesłanie Ducha Świętego objawił się nam Bóg w Trójcy Świętej Jedyny.

  W ten sposób od Troistości...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transcendencja

  (łac. “przekraczanie”). Inność Boga, którego istnienie “przekracza” wszechświat i nie może być z nim utożsamione.

  Zob. niepojętość Boga, immanencja Boża, panteizm, teologia apofatyczna, teologia naturalna.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomizm

  Filozoficzna i teologiczna nauka św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225-1274). Tomasz, ubogacony encyklopedyczną wiedzą swego nauczyciela, św. Alberta Wielkiego (ok. 1200-1280) i tak jak on sam dominikanina, nadał uporządkowaną formę ogromnej ilości poglądów, które narastały przez stulecia, zwłaszcza od czasów...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /2 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Theotokos

  (gr. “Bogurodzica”). Tytuł nadawany Matce Bożej przynajmniej od czasów Orygenesa (ok. 185 - ok. 254) wyrażający fakt, że urodziła Ona Syna Bożego. W języku łacińskim, chociaż dokładnym odpowiednikiem jest wyraz Deipara, najczęściej się ten tytuł pojawia jako Deigenitrix (łac. “Boża...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tonsura

  (łac. “strzyżenie”). Usunięcie włosów z czyjejś głowy, aby wyrazić, że jest on oddzielony od świata i całkowicie oddany Bogu; jest to symbol, który odnajdujemy nie tylko w chrześcijaństwie, ale także w innych religiach, np. w buddyzmie.

  Podczas udzielania święceń niższych (akolity, egzorcysty...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Theologia crucis

  (łac. “teologia krzyża”). Wyrażenie ukute przez Marcina Lutra (1483-1546) w celu wypracowania właściwego sposobu nauczania teologii.

  Boga miłosiernego i zbawiającego poznajemy jako ukrytego w Chrystusie ukrzyżowanym i w przeżyciach cierpienia i pokus, które wykazują nicość ludzi wobec Boga. Bóg został...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tora

  (hebr. “pouczenie, prawo”). Dane Mojżeszowi Prawo Boże i Pięcioksiąg, który je zawiera (Pwt 1, 5; 4, 44).

  “Tora” może także oznaczać naukę przekazywaną przez rodziców lub przez odpowiedni autory-tet (zob. Prz 1, 8; 3, 1; 4, 2), pouczenie dane w imieniu Boga przez kapłanów (Pwt 17, 11; 24, 8; 33, 10) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Theologia gloriae

  (łac. “teologia chwały”).

  1. Wyrażenie, któremu Marcin Luter (1483-1546) przeciwstawił swoje wyrażenie “teologia krzyża"; jest ono znamienne dla teologii scholastycznej i mistycznej. Luter dopatruje się w tym wyrażeniu chęci poznania Boga w sposób zarozumiały przez oparcie się na naszych własnych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Theologoumenon

  (gr. “element o charakterze teologicznym”). Niewiążące twierdzenie teologiczne, które nie ma jasnych podstaw ani w Piśmie Świętym, ani w dogmatycznym nauczaniu Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Twierdzenia wielkich teologów mogą mieć status theologoumenów i w następstwie mogą w jakiś sposób wejść do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /713

  praca w formacie txt

Do góry