Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Tybinga i jej szkoły

  Kilka zupełnie różnych kierunków teologicznych, które się utożsamia z uniwersyte-tem w Tybindze. Hrabia Eberhard z Wirtembergi, który zakładał ten uniwersytet w roku 1477, zyskał poparcie scholastyka Gabriela Biela (ok. 1420-1495), którego nominalizm znacznie wpłynął na Marcina Lutra (1483-1546).

  W...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /3 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia

  (gr. “nauka o obrazach, o prototypach”). Sposób interpretowania wydarzeń, osób i rzeczy jako “typów” zapowiadających “antytypy”, które realizowały objawienie i zbawienie.

  W ten sposób Adam i Melchizedek są typami Chrystusa (Rz 5, 14; Hbr 6, 20-7, 28). Dzieje Ludu Bożego podczas wyjścia z Egiptu uprzednio...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzej teologowie

  Uważani na Wschodzie za teologów par excellence: św. Jan Ewangelista, św. Grze-gorz z Nazjanzu (329-389) i św. Szymon Nowy Teolog (949-1022).

  1. Ewangelia św. Jana jest najgłębszą spośród Ewangelii dzięki modlitewnej kontemplacji chwały Boga objawionej w Chrystusie, Synu Bożym, i w Nim doświadczonej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transfinalizacja

  (łac. “zmiana celu”). Wyrazu tego używają niektórzy teologowie, którzy próbują wyjaśnić, co się dzieje w Eucharystii, kiedy chleb i wino zamieniają się w Ciało i Krew Chrystusa. Zamiast przywoływać terminologię substancji i przypadłości (którą się także stosuje do bytów nierozumnych), spoglądają...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Triduum Wielkanocne

  (łac. “Trzy dni”). Obchód liturgiczny rozpoczynający się w Wielki Czwartek wieczorem, a kończący się nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Msza święta wielkoczwartkowa przywołuje na pamięć Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie Najświętszego Sakramentu przez Chrystusa.

  W Wielki Piątek po...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Triodion

  (gr. “trójśpiew”). Księga liturgiczna w Kościele bizantyńskim, zawierająca okresowe oficja własne przeznaczone do sprawowania liturgii od czwartej niedzieli przed Wielkim Postem do Wielkiej Soboty włącznie. W tym okresie zazwyczaj podczas modlitwy porannej śpiewa się trzy pieśni albo kantyki zamiast...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycja

  (łac. “przekaz”). Proces przekazywania (tradycja jako czynność) albo żywa spuścizna, jaka została przekazana (tradycja jako zawartość). Przez Ducha Świętego (który jest niewidzialnym Nośnikiem Tradycji) cały lud Boży został upoważniony do zapamiętania, przeżywania, interpretowania i wyra-żania...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trisagion

  (gr. “trzykroć święty”). Starożytny refren (“Święty Boże, Święty mocny. Święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami”), podkreślający świętość Chrystusa, Jego potęgę i nieśmiertelność przeciwko tym, którzy twierdzą, że cierpiał On w swojej Bożej naturze.

  Rzeczywiście, pierwszy raz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycja zachodniosyryjska

  Starożytna tradycja, z której wzięły początek liturgie zarówno syryjskiego Kościoła prawosławnego, jak i innych Kościołów, łącznie z (do pewnego stopnia) Kościołem Maronitów.

  Zob. chrześcijanie malabarscy, maronici, syryjski Kościół prawosławny.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Triteizm

  (gr. “trzej bogowie”). Wiara w trzech bogów, która fałszywie przedstawia monoteizm chrześci-jański, przyjmujący trzy odrębne Osoby w jednym Bogu. Jan Filoponus (zm. ok. 565), próbując pogodzić naukę chrześcijańską z filozofią arystotelesowską, wyjaśniał, że jedna natura wspólna wszystkim Osobom...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 050

  praca w formacie txt

Do góry