Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Via affirmationis, negationis, eminentiae

  (łac. “droga afirmacji, negacji i wzniosłości”). Trzy reguły pozwalające nam mówić o Bogu w sposób analogiczny; zostały one klasycznie sformułowane przez św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225-1274). Na przykład przeżycie naszej ludzkiej dobroci pozwala nam orzekać o dobroci Boga.

  Równocześnie jednak Bóg nie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiara

  W pojęciu wiary teologia odróżnia aspekt obiektywny, czyli prawdę objawioną podaną do wierzenia (fides quae), i aspekt subiektywny, czyli osobiste zawierzenie Bogu (fides quo).

  Wiara jest możliwa przy pomocy Ducha Świętego (Dz 16, 14; 2 Kor 3, 16-18), a polega na daniu zupełnie wolnej, rozumnej i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Waldensi

  Członkowie ruchu odnowy, który początkami sięga dwunastego stulecia, a ostatecznie się wy-łonił jako Kościół z kalwińskim wyznaniem wiary. W roku 1174 bogaty kupiec z Lyonu, [Piotr] Valdes (zm. przed 1219), usłyszawszy zaproszenie Chrystusa skierowane do bogatego młodzieńca (Mt 19, 21), rozdał własny...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /2 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd duszpasterski

  Posługiwanie Ludowi Bożemu przez duchownych jako pasterzy. Wyrażenie to można zastosować do tych, którym biskup nałożył obowiązek szczególnego posługiwania, np. wychowanie religijne i troskę o rodziny.

  Zob. duchowieństwo, jurysdykcja, kapłaństwo, laikat.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unici

  (z łac. “unio = zjednoczenie”). Nazwa nadana Rusinom, którzy podczas synodu w Brześciu Litewskim w roku 1596 zgodzili się na pełną łączność z Rzymem.

  Wyraz, który zaczął później oznaczać także innych chrześcijan wschodnich będących w łączności z Rzymem, był używany w znaczeniu pejoratywnym i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unieważnienie

  (zamiast “stwierdzenie nieważności”). Urzędowe stwierdzenie przez sąd kościelny, że sakrament - przede wszystkim małżeństwo lub kapłaństwo - wbrew przeciwnym pozorom nigdy nie istniał z powodu pewnej przeszkody, braku zgody na jego przyjęcie albo braków w zachowaniu formy podczas sprawowania sakramentu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unitarianie

  (z łac. “unitas = jedność”). Pogląd, który odrzuca Bóstwo Syna Bożego i Ducha Świętego, a dla obrony ścisłego monoteizmu, przyjmuje istnienie jednej tylko Osoby Boskiej. Rozmaite wątpliwości co do bóstwa Syna Bożego i Ducha Świętego powstały co prawda w początkach dziejów Kościoła, unitanianizm...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uniwersalizm

  (łac. “powszechny, wszechświatowy”). Przekonanie, które się wyłoniło po niewoli babilońskiej, że za pośrednictwem Izraela zbawienie Boże zostało zaofiarowane wszystkim narodom (Iz 42, 6; 49, 6; 52, 10; zob. Księgę Jonasza; Łk 2, 30-32; J 8, 12). Wyraz “uniwersalizm” oznacza też pogląd, że...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umartwienie

  Ćwiczenie w zaparciu się samego siebie, wymagane do rozwoju nowego życia, jakie otrzymujemy przez wiarę i chrzest (Rz 8, 13; Ga 5, 24). Jezus kładł nacisk na to, jakie koszty musi po-nieść ten, kto chce być Jego uczniem (Mt 10, 34-39). Św. Paweł bardzo plastycznie opisuje walkę z grze-chem i mocami...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek

  Pełne życia opowiadanie o tym, jak to Adam i Ewa dobrowolnie okazali Bogu nieposłuszeństwo i w ten sposób utracili niewinne i idealne życie (Rdz 3, 1-24; zob. Mdr 2, 23-24; Rz 5, 12-18). Doktryna upadku uczy o tym, że to pierwsi rodzice (a nie Bóg) wprowadzili zło moralne do naszego świata - stan grzechu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /493

  praca w formacie txt

Do góry