Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Walentynianie

  Zwolennicy Walentyna, który założył jedną z najważniejszych sekt gnostyckich w drugim stuleciu. Prawdopodobnie urodził się w Egipcie i przewodził gnostykom w Aleksandrii, zanim ok. roku 135 udał się do Rzymu. Przebywał tu około dwudziestu lat i na pewnym etapie najwyraźniej liczył, że zostanie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd nauczycielski Kościoła

  Obdarzony autorytetem urząd nauczania Ewangelii w imię Jezusa Chrystusa, który jednakże “nie jest ponad słowem Bożym, lecz jemu służy” (DV 10). W czasie chrztu świętego wszyscy wierzący zostali namaszczeni przez Ducha Świętego i są przez Niego prowadzeni (J 14, 26; 16, 13; Rz 8, 14; 1 J 2, 27) oraz do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /3 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiara i ustrój

  Organizacja ekumeniczna, której celem jest studium problemów teologicznych leżących u podstaw podziałów między chrześcijanami; urządziła ona światowe konferencje w Lozannie (1927), Edynburgu (1937), Lund (1952), Montrealu (1963) i Santiago de Compostela (1993). Obecnie jest podpo-rządkowana Światowej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ważność

  Wyraz, który wszedł do zwyczajnego słownictwa kościelnego od czasów Soboru Trydenckiego (DH 1809) i papieża Benedykta XIV (1675-1858); odnosi się on do warunków, jakie trzeba spełnić, żeby pewne czynności były ważne - również wprawie kanonicznym (zob. CIC 124; CCEO 931).

  Na przykład sakramenty, oprócz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usprawiedliwienie

  Zbawczy dar przywrócenia sprawiedliwości, który sprawia, że człowiek znajduje przyjęcie w oczach Boga. Usprawiedliwienie otrzymujemy przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Rz 1, 17; 9, 30-31), a nie przez wykonywanie nakazów Prawa (Rz 3, 28; Ga 2, 16).

  Luteranie kładli nacisk na pochodzące od Boga orzeczenie o...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wątpliwość

  Niedowierzanie albo zawieszenie zgody co do poszczególnych prawd wiary chrześcijańskiej, albo nawet co do całości wiary. Poważne zadawanie pytań i uczciwe stawianie czoła trudnościom nie stanowi grzesznej wątpliwości.

  Zob. wiara, zgoda na wiarę.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uświęcenie

  Działanie Boże sprawiające, że ludzie, którym grzechy zostały przebaczone, mogą w większej pełni mieć udział w Bożej świętości i doskonałości.

  Duch Święty (1 P 1, 2) nadal prowadzi i uzupełnia w uświęcaniu proces, który się rozpoczął z usprawiedliwieniem (zob. 1 Kor 1, 30; 6, 11)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wcielenie

  Prawda, według której Syn Boży, żeby zbawić świat, stał się naprawdę w pełni człowiekiem (J 1, 14; Ga 4, 4-5), pozostając w pełni Bogiem.

  W konkretnym miejscu na ziemi i w konkretnym mo-mencie dziejów narodził się z Maryi Dziewicy, umarł na krzyżu pod Poncjuszem Piłatem i powstał z martwych w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vestigia trinitatis

  (łac. “ślady Trójcy Przenajświętszej”). Ślady Trójosobowego Boga, które można zna-leźć w świecie stworzonym, a szczególnie wśród ludzi. Św. Augustyn z Hippony (354-430) uważał, że Trójca Przenajświętsza odzwierciedla się w ludzkim poznaniu i miłości.

  Do innych takich śladów należą relacje...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wędrówka dusz

  Przekonanie, zwane także metempsychozą, że dusza zamieszkuje w całym szeregu różnych ciał i że może żyć wielokrotnie na tej ziemi, zanim zostanie całkowicie oczyszczona i dzięki temu wolna od konieczności przejścia w inne ciało.

  Zgodnie z tym przekonaniem dusze istnieją wcześniej niż ich ciała...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 050

  praca w formacie txt

Do góry