Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wina zbiorowa

  Wina przypisywana całemu narodowi, rodzinie lub jakiejś grupie. Są chwile, kiedy mo-żemy naprawdę mówić o tym, że pewne grzechy popełnia większość społeczeństwa, lub praktycznie wszyscy jego członkowie.

  Mimo to tylko osobista decyzja jednostki sprawia, że ma ona udział w takiej zbiorowej winie; nie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielki post

  Czterdzieści dni przed Wielkanocą, kiedy to chrześcijanie przez modlitwę, post i udzielanie jałmużny przygotowują się do największego święta w roku.

  Czas trwania Wielkiego Postu, chociaż w oczywisty sposób nawiązuje do czterdziestodniowego postu Mojżesza (Wj 24, 18), Eliasza (1 Krl 19, 8), a przede...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieczność

  Przymiot oznaczający brak początku i końca, nieustanną pełnię życia. Wieczność jest przy-miotem Bożym, dzięki łasce Bóg pozwala nam jednak uczestniczyć w “życiu wiecznym” (J 11, 25-26).

  Zob. łaska, niebo, piekło, przymioty Boże, zmartwychwstanie umarłych.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizja uszczęśliwiająca

  Bezpośrednie i doskonałe oglądanie Boga w niebie, będące istotą wiecznej szczęśliwości dla zbawionych (zob. DH 1000-1002, 1304-1306; ND 2305-2309).

  Zob. niebo, palamizm, święto chwały.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielki Tydzień

  Najważniejszy tydzień w kalendarzu kościelnym; rozpoczyna się on w Niedzielę Palmową poświęceniem palm i procesją, w Wielki Czwartek przywołuje na pamięć ustanowienie Eucharystii (dzień ten w niektórych krajach zwie się także Czwartkiem Przykazania, ponieważ wtedy Pan nas związał przykazaniem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiedza uprzednia

  Wiedza o rzeczach przyszłych jako atrybut Boga. Ponieważ wydarzenia przyszłe częściowo zależą od ludzkiego wyboru, istnieje problem, jak pogodzić Bożą wiedzę uprzednią z ludzką wolną wolą.

  Zob. prorok, przeznaczenie, scientia media, systematyka łaska, wolna wola.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielobóstwo

  Przekonanie, że istnieje wielu bogów, którzy są często zgrupowani wokół najwyższego bóstwa w jakiś panteon (gr. “wszyscy bogowie”) o znaczeniu hierarchicznym,; są oni uosobieniem róż-nych doznań i funkcji życiowych. Religie politeistyczne istniały i istnieją w kulturach: afrykańskiej, azjatyckiej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiedza wlana

  Wiedza darmo dana przez Ducha Świętego ze względu na pewne szczególne zadanie do spełnienia w Kościele, zgodnie z długą tradycją, udzielona Chrystusowi i prorokom Starego Testamentu. Przeciwstawia się j ą wiedzy nabytej, która jest wynikiem doświadczenia, normalnych studiów i pracy.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiatyk

  (łac. “posiłek na drogę”). Komunia św. udzielana tym, którzy się znajdują w niebezpieczeństwie śmierci, mająca na celu przygotowanie ich do przyszłego życia. Prawo kościelne usuwa wszelkie ograni-czenia, żeby chrześcijanie umierający mogli wyznać grzechy i przyjąć Komunię św. (zob. CIC 566, 844...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiara i uczynki

  Zagadnienie to podniesione już zostało w Nowym Testamencie (np. Jk 2, 14-26), bardzo burzliwie rozprawiano o nim w czasach reformacji. Św. Paweł podkreśla, że usprawiedliwienie wynika z łaski przez wiarę, a nie z uczynków Prawa (Rz 3, 20-26; Ga 2, 16; 3, 2. 5. 10). Mimo to Bóg spra-wia (Flp 2, 12-13), że...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /544

  praca w formacie txt

Do góry