Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wyrzuty sumienia

  Stan sumienia spowodowany uświadomieniem sobie własnych grzechów. Powinien on prowadzić raczej do zdrowego żalu za grzechy i osiągnięcia przebaczenia Bożego niż do chorobliwych skrupułów wypływających z popełnionych przez siebie błędów.

  Zob. cnota pokuty, skrucha doskonała, skrucha mniej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór na rzecz. ubogich

  Linia postępowania Kościoła w życiu, upowszechniona przez zwolenników teologii wyzwolenia i nalegająca na chrześcijan, aby w szczególny sposób pracowali nad doprowadzeniem do zapanowania sprawiedliwości społecznej wśród tych wielu milionów ludzi, którzy są pozbawieni właściwego wyżywienia, mieszkania...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /1 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wszechmoc

  Przymiot Boży oznaczający, że Bóg jest nieskończenie pełen potęgi (2 Kor 6, 18; Ap 1, 8; 4, 8). W wyznaniach wiary wszechmoc zazwyczaj “przypisuje się” Bogu Ojcu, wyznaje się jednak, że inne Osoby Trójcy Przenajświętszej są także wszechmocne (zob. DH 29, 75, 164, 169, 173, 441; ND 16, 306/12...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór zasadniczy

  Ogólny kierunek życia lub konkretna bardzo poważna decyzja, która określa nasze istotne moralne i religijne nastawienie do dobra i zła. Badania nad wyborem zasadniczym rozwinęły się w odpowiedzi na legalizm, którego twórcy spoglądali na działania moralne w oderwaniu od życia i rozwoju człowieka.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wszechobecność

  Przymiot Boży oznaczający, że Bóg jest wszędzie obecny (Ps 139, 7-12; Dz 17, 24-28). Bóg jest wszędzie obecny jako stwórcze źródło wszystkich rzeczy, ale jest też obecny na wiele innych sposobów, np. przez ludzi, przez Pismo Święte, przez wspólnotę oddającą Mu cześć i przez sakra-menty (SC 7).

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstawiennictwo

  Modlitwa błagalna za innych. Na pierwszym miejscu wstawiennictwo odnosi się do Chrystusa zmartwychwstałego, który się nadal wstawia za nami w niebie (zob. l Tm 2, 5; Hbr 7, 25; 9,24; DH 1523; ND 1927).

  Jego Matka, Maryja, także się za nami wstawia (DH 1400,3274-3275, 3370, 3916; ND 704, 712), podobnie jak za...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólnoty podstawowe

  Wyrażenie wywodzące się z Ameryki Południowej, a mające na celu przedstawienie tych wielu miejscowych grup chrześcijan, którzy dokładaj ą starań, żeby ożywić swój Kościół przez uprawianie praktyk religijnych, przez wspólne studiowanie Pisma Świętego, przez przeznaczenie swoich własnych uzdolnień...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolna wola

  Władza określania samego siebie, to znaczy dobrowolnego wyboru biegu wydarzeń i pójścia w ślad za nimi. Człowiek stworzony na podobieństwo Boże ma tę zdolność, którą grzech osłabił, ale jej nie zniszczył (DH 1965-1967; ND 1986/67, 1987/66). Przez akt odkupienia Chrystus nas wyzwolił (Ga 5, 13; 1 P...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wkorzenienie w kulturę

  Nowe wyrażenie na oznaczenie starego obowiązku, by orędzie chrześcijańskie i chrześcijański sposób życia dostosowywać do pojęć i sposobu życia różnych narodów i do ich różnych kultur. Św. Paweł i inni wcześni misjonarze śmiało się dostosowywali do szerokich rzesz wierzących nie-Żydów (por. Dz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współistotny

  Wyraz odnoszący się do Chrystusa i włączony do wyznania wiary przyjętego przez Sobór Nicejski I (325), żeby pokonać arian. Dla Soboru Nicejskiego termin ten, chociaż posługiwali się nim w znaczeniu błędnym lub budzącym wątpliwości gnostycy i został on potępiony na Synodzie w Antiochii w 268 r...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /992

  praca w formacie txt

Do góry